Specifieke welzijn

Klik op de logo’s voor meer informatie

09-wijkagent-logo Wijkagent 09-stadsring51-logo Schulden, geldzorgen
09-wijkteam-logo Wijkteam Soesterkwartier 09-typischjij-logo Typisch Jij
Juridisch Loket   Buurtbemiddeling
Kwintes Noodopvang   Schuldhulp maatje
Voedselbank  Kledingbank Amersfoort
Mantelzorg ondersteuning  Plusbus033 Uitjes voor senioren
Buurauto PLUS ouderenvervoer Jellinek Steun voor (naasten van) verslaafden 
Huiselijk geweld Pact Sam Sam – samen tegen armoede 
Mediation en begeleide omgang  De zonnebloemauto
Taalhuis Eemland  Prago – basisonderwijs voor volwassenen
Taalkamer – Nederlands oefenen  NVA – Nederlands leren
Trainingen Weerbaarheid Vrijwilligerswerk 
Veilig thuis – mishandeling Sociale Coƶperatie De Blauwe Paraplu 

voorblad1-linkeconomischekaart1-link