Buurtnetwerk

Eens in de 6 weken komt een groep (vertegenwoordigers van) bewoners, netwerken en professionele organisaties uit het Soesterkwartier bijeen, voor verdieping en informatie uitwisseling. De ontmoetingen vinden meestal plaats in de Verkeerstuin, Soesterweg 314-b op de maandagmiddag van 13:15 tot 14:45 uur. In de wintertijd is het ook wel eens vanwege de temperatuur op een andere plek.

Het Buurtnetwerk Soesterkwartier wil er voor de hele wijk zijn. Wilt u ook een keer meevergaderen? Dan bent u van harte welkom! Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Henry de Gooijer, buurtnetwerker Soesterkwartier, Henry.deGooijer@indebuurt033.nl; telefoon 06-4328 2590.

Klik hier door naar de pagina Buurtnetwerk-Intern, waar de notulen en de agenda’s zijn te vinden. Voor deze pagina is een wachtwoord nodig, die bekend is bij alle leden het netwerk, en zo niet, op te vragen bij Henry

Agenda 2023-2024

  • 27 november 2023
  • 22 januari 2024
  • 4 maart 2024
  • 15 april 2024
  • 27 mei 2024
  • 1 juli 2024
  • 2 september 2024
  • 14 oktober 2024
  • 25 november 2024

Downloads


voorblad1-linkeconomischekaart1-link