Mantelzorgondersteuning

Bent u mantelzorger en op zoek naar informatie of steun? Indebuurt033 biedt onder andere:

  • Informatie en advies.
    Onze mantelzorg-coördinatoren adviseren en begeleiden mantelzorgers en brengen hen in contact met lotgenoten en/of andere netwerken.
  • (Lichte) ondersteuning.
    O.a. Luisterend oor, cliëntondersteuning, praktische ondersteuning, het inzetten van vrijwilligers om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, themabijeenkomsten (bijv. over dementie), trainingen (zie agenda op deze website).
  • Ontmoeting met andere mantelzorgers.
    O.a. netwerkversterking en ontmoetingsgroepen.

Contactpersoon: Sytske Stoop
Locatie: Amsterdamseweg 6-K (Informatiewinkel)
Telefoon: 033 – 204 86 77
Email: mantelzorgers@indebuurt033.nl

Voor meer informatie: www.indebuurt033.nl/mantelzorg


Terug naar Specifieke Welzijn


voorblad1-linkeconomischekaart1-link