Verbindend communiceren in het Soesterkwartier

Van wie en voor wie

  • Van wie: Buurthuis de Nieuwe Sleutel, in samenwerking met Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
  • Voor wie: Actieve bewoners vanuit de wijk

Wat

Verbindende Communicatie (ook wel bekend als “geweldloze communicatie”) biedt je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de diepere lagen achter je taalgebruik. Regelmatig roepen we iets, hebben we een oordeel, vinden we wat. En daar zit, als we echt eerlijk zijn, vaak iets heel anders achter. Al je oordelen, alles wat je vindt, gaat uiteindelijk over jou.

Verbindende communicatie vraagt lef en eerlijkheid van je om jouw diepere lagen te onderzoeken. Het vraagt nederigheid en het vraagt je je hoofd te buigen voor je ego en behoeften die onder of achter je woorden liggen te her- en erkennen. Om ze vervolgens op een respectvolle manier te verwoorden in een oprecht verzoek aan jezelf, de ander of de anderen. Respectvol betekent hier zonder oordeel, en transparant. Een oprecht verzoek is een verzoek dat niet stilletjes een eis of een retorische vraag is maar een verzoek waarop die ander, die net zo veel lagen achter zijn of haar woorden heeft, een nee kan geven.

Met dit eenvoudige maar lang niet gemakkelijke model, wat inmiddels wereldwijd zijn vruchten afwerpt tot in de meest ingewikkelde conflictsituaties, gaan wij 2 dagen aan de slag met een groep van 10-15 actieve wijkbewoners.

De training wordt gegeven door Erna Smeekens. Zij heeft in november 2017 ook de eerste training in het Soesterkwartier gegeven. Zij traint al vele jaren mensen uit alle lagen van de samenleving. Onlangs verscheen van haar hand het boek “Jong leren Communiceren”.

Waar

Buurthuis De Nieuwe Sleutel, Noordewierweg 252-1

Waarom

In relatie tot de gestelde doelen uit het wijkplan, willen we op de thema’s Saamhorigheid en Communicatie de volgende resultaten bereiken:

  • We leren te communiceren en te handelen vanuit behoeften. Ongewenst gedrag maken we bijvoorbeeld bespreekbaar door op behoeften-niveau met elkaar te communiceren.
  • Omdat de training in de wijk plaats vindt, met actieve bewoners als doelgroep, zullen vanuit de training worden nieuwe verbindingen gelegd tussen actieve wijkbewoners en bewonersinitiatieven
  • We willen groeien in verbindende communicatie, waarbij het respect voor de ander en het belang van de wijk voorop staan.

Wanneer

eind 2018

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link