EH tuin wordt Tuin van Verbinding

Van wie en voor wie

  • Van wie: Evangelische Hogeschool, in samenwerking met de bewoners- en activiteitenverenigingen van De Puntenburg en De Alliantie
  • Voor wie: Bewoners uit de wijk, met name de buren die in De Puntenburg wonen.

Wat

Groene parel in Soesterkwartier open voor ontmoeting : een ontspannen verbinding tussen de generaties bestrijdt de eenzaamheid in de wijk.

De Evangelische Hogeschool (EH) aan de Drentsestraat wil haar bostuin veranderen in een gebruikstuin. De EH wil hiermee een goede invulling geven voor haar directe omgeving, het Soesterkwartier en niet meer alleen voor haar eigen 200 studenten.

  1. Oog voor de overburen, de bewoners van de Puntenburg. De situatie van de Puntenburg veranderd van zorgcentrum naar wooncentrum met uitdagingen aan leefbaarheid.
  2. Wederzijds belang met de studenten: De EH biedt een tussenjaar die christen jongeren na de middelbare school van havo en vwo vorming biedt en voorbereiding voor de vervolgstudie door middel van een brede oriëntatie. Het vormingskarakter van het EH onderwijs gaat ook over inzet voor de maatschappij en de verbinding leggen met mensen met wie je samenleeft, ook naar kwetsbaren in de samenleving en tussen de generaties.
  3. De EH tuin leent zich, bij een goede regeling wederzijds, bij uitstek voor georganiseerde en spontane ontmoetingen en gesprekken tussen studenten en ouderen, hobbygroepen en individuele bezoeken.
  4. Binnen het project wordt in een co-creatie tussen de toekomstige nieuwe gebruikers en een professionele tuinarchitect een nieuw ontwerp gemaakt, en gerealiseerd.

Waar

De binnentuin van de EH bevindt zich op de hoek van de Friesestraat en de Puntenburgerlaan

Waarom

  • Verbinding in de wijk en bestrijding van eenzaamheid ouderen
  • Een duurzame relatie in de wijk tussen (studenten van) de Evangelische Hogeschool en oudere bewoners in het Soesterkwartier

Wanneer
Eind 2019-begin 2020

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link