Statistieken

Bron: Amersfoort in cijfers

Soesterkwartier/Isselt Amersfoort
Aantal % Aantal %
Samenstelling bevolking
Inwoners 12.195 155.223
Afkomst niet-westers land 10,3 10,4
0-19 jaar 21,8 11,1
20-64 jaar 65,1 72,4
65 jaar en ouder 13,1 16,5
Paar zonder kind(eren) 25,4 25,2
Paar met kind(eren) 23,4 29,8
Eenoudergezin 7,3 7,7
Alleenstaand 42,8 36,8
Werk en inkomen
Werkzoekend 890 9,4 8.470 7,3
Huishoudens tot 105% van sociaal minimum 590  9,4 5.520  7,6
Laag opleidingsniveau 27 17
Middelbaar opleidingsniveau 28 34
Hoog opleidingsniveau 45 49
Leefbaarheid
Rapportcijfer buurt 6,9 7,4
Sociale cohesie 6,4 6,3
Onveiligheidsgevoel 30 21
Gezondheid en eenzaamheid
Rapportcijfer ervaren gezondheid volwassenen 7,7 (2017) 7,8
Overgewicht onder kinderen uit groep 7 19 (2017) 7,8
Eenzaamheid volwassenen 40 (2017) 42
Eenzaamheid senioren 58 (2017) 51

voorblad1-linkeconomischekaart1-link