Wijkwebsite Soesterkwartier.info 2017

Van wie en voor wie

  • Van wie: Karel van Rooij, hoofdredacteur van de wijkwebsite. Samen met Nel Groenendijk.
  • Voor wie: Bewoners van de wijk Soesterkwartier, die zo betrokken zijn bij de wijk, inclusief ondernemers.

Wat

Deze website Soesterkwartier.info, vindt zijn oorsprong in een burgerinitiatief van wijkbewoners. Het doel van deze site is bewoners te informeren over alle zaken en activiteiten die voor de wijkbewoners van belang kunnen zijn. De wijkwebsite behelst het postcodegebied 3812, ofwel: van Spoor tot Eem en van DierenPark tot en met het Eemplein. De circa 265 activiteiten die op jaarbasis plaatsvinden worden door de redactieleden verwoord, middels artikelen en foto’s. Het wekelijks bijwonen van diverse bijeenkomsten/vergaderingen, behoort tot de inhoudelijke taken.

Waar

Het gebied dat de Wijkwebsite bestrijkt, omvat het Soesterkwartier, de Isselt, de Wagenwerkplaats, en Birkhoven-Bokkeduinen.

Waarom

  • Het bevorderen van samenwerking en initiatieven. Het aan inwoners kenbaar maken van diverse maatschappelijke stromingen, dan wel activiteiten en onderwijszaken.
  • Verslaglegging en archivering van “wijkzaken”.
  • Ondersteuning van ondernemers/ zzp’ers.
  • Vraagbaak voor velen.

Wanneer

De subsidie is aangevraagd voor 2017

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link