Wijkkrant Bij ons in het Soesterkwartier 2020

Van wie en voor wie

  • Van wie: Kath Duin, van de Ideeënboom, in samenwerking met de Wijkwebsite.
  • Voor wie: De bewoners van het Soesterkwartier

Wat

Realisatie van drie wijkkrantjes tm juli 2020. Informatievoorziening over de wijk op papier, in de brievenbus. De eerdere wijkkrantjes waren een succes. Er is veel vraag naar vanuit de wijk. Organisaties & wijkbewoners kunnen kopij aanleveren.

De wijkkrant wordt rondgebracht door wijkbewoners. Laatstgenoemde blijft een grote uitdaging om het elke keer weer voor elkaar te krijgen. Daarom zoeken we ook naar manieren om de krant via pleisterplaatsen in de wijk te verspreiden.

Waar

Soestekwartier

Waarom

  • Minder eenzaamheid in de wijk
  • structurele wijkinformatie via de brievenbus,
  • meer aandacht voor wijkactiviteiten voor jong en oud,
  • meer betrokkenheid voor de wijk

Wanneer

2020

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link