Wijkkrant Bij ons in het Soesterkwartier

Van wie en voor wie

  • Van wie: Kath Duin, van de IdeeĆ«nboom, in samenwerking met de Wijkwebsite.
  • Voor wie: De bewoners van het Soesterkwartier

Wat

Realisatie van een wijkkrant Soesterkwartier & Isselt. Vervolg op de eerdere wijkkrantjes. Informatievoorziening over de wijk op papier, in de brievenbus. De eerdere wijkkrantjes waren een succes. Er is vraag naar vanuit de wijk.

De bedoeling is om in de komende periode vier keer een wijkkrant uit te geven: 1 okt 2018- januari 2019- april 2019 en juli 2019. Elke oplage zal een ander thema hebben. Thema’s zullen in overleg met Buurtnetwerk besloten worden. Organisaties in de wijk kunnen vervolgens hun kopij aanleveren. Ook zal samenwerking gezocht worden met de wijkwebsite. Naast artikelen over het thema zal in de wijkkrant een overzicht /agenda van activiteiten/samen eten/ elkaar ontmoeten komen te staan.

Waar

Soestekwartier

Waarom

  • Minder eenzaamheid in de wijk
  • structurele wijkinformatie via de brievenbus,
  • meer aandacht voor wijkactiviteiten voor jong en oud,
  • meer betrokkenheid voor de wijk

Wanneer

2018-2019

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link