Kunstzinnige en muzikale vorming

Van wie en voor wie

  • Van wie: Alcie Neuteboom van de Stichting Vrolijkheid
  • Voor wie: kinderen van het AZC

Wat

Vrolijkheid organiseert creatieve en muzikale ateliers in AZC Amersfoort. De bewoners zijn door hun situatie voelen zich door hun situatie vaak eenzaam en hebben niet heel veel contacten met andere bewoners van Amersfoort.

Ook de Amersfoortse bewoners weten vaak niet wie in AZC wonen en hebben soms een vertekend beeld en zijn soms bang, omdat ze weleens over overlast lezen in de media. In AZC wordt door de vrolijkheid een serie beeldende workshops georganiseerd en ook een serie muziekworkshops voor kinderen en jongeren. Met een aantal organisaties in het Soesterkwartier hebben wij contact gelegd en wij presenteren de talenten op locaties maar organiseren ook gezamenlijke ontmoetingen met eten of door samen te schilderen.

In het wijkmuseum Soesterkwartier komt er een tentoonstelling met een overzicht van werken gemaakt tijdens het beeldend atelier. Tijdens de maanden van de tentoonstelling zullen er ook muzikale avonden zijn, een middag samen schilderen en samen eten/koken.

Daarnaast werken samen met Mgr Blom, Jongerencentrum Reset op het gebied van muziek. Ook zullen de jongeren zich tijdens het SeptemberMe Festival in de stad kunnen presenteren.

Waar

Op diverse plaatsen in en rondom de wijk Soesterkwartier

Waarom

  • Meer contact tussen de buurtbewoners
  • AZC bewoners actiever laten deelnemen aan activiteiten in de buurt en stad.
  • AZC bewoners kennis laten maken met organisaties in de buurt en buurtbewoners.
  • Kennis bij buurtbewoners vergroten over leven van AZC bewoners, waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat.
  • Talenten in AZC verder ontwikkelen en podium bieden.
  • Meer samenwerking met organisaties in de buurt en de stad.

Wanneer

2019

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link