Verkeerstuin 2018

Van wie en voor wie

  • Van wie: Vereniging Wagenspeelplaats, in samenwerking met Typisch Jij – kledingwinkel in Soesterkwartier, NS verhuurder van de ruimte (maatschappelijke huur), Mama- & papacafe, MBO Stagevaardig, gebruikers van de Wagenwerkplaats, zoals Ketelhuis, Oude Magazijn, Circusschool, DLC, Rijtuigenloods. Per Expressie, Veerensmeederij en Laswerkplaats.
  • Voor wie: De gehele wijk, met name kinderen in de basisschoolleeftijd

Wat

De eerste activiteit is de “Typisch Wij” aanpak. Dat wil zeggen als ouders er toch zijn, kunnen ze ook goed helpen met alle taken die er zijn tijdens de gratis openstelling. Kinderen spelen, Ouders delen. In 2017 is dit al zo opgepakt en het blijkt te werken. Als je ouders vraagt en betrekt zijn er velen die graag willen helpen.

De tweede activiteit is het mogelijk maken van trainingen voor de vrijwilligers en voor potentiële nieuwe vrijwilligers. In kader van eigen kracht, ontwikkelen we voor, door en met de vrijwilligers een eigen training. Daarnaast zullen we gebruik maken van bestaande trainingen en kennis in de stad bij non-profit organisaties. (Hierbij zetten we ook het concept van de wijkaanschuifdiners van Food and Feast in om de samenwerking te bevorderen.)

De laatste activiteit is het coördineren van alle activiteiten die (al) in De Verkeerstuin plaats vinden. De inrichting moet passend en veilig zijn voor de verschillende doelgroepen en de logistiek waaronder agendabeheer moet gedaan worden. Alle aanvragen voor maatschappelijke events moeten geregeld worden, er gaan dingen stuk en er wordt continu verbouwd in afstemming met NS en WWP. Dit vergt behoorlijk veel coördinatie en afstemming.

Waar

Verkeerstuin, Soesterweg 312

Waarom

  • Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken en hulp en informatie geven aan de doelgroep “ouders/verzorgers en hun kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar”. Hierbij kan gedacht worden aan het signaleren en uitzoeken van de opvoedingsproblematiek.
  • Het organiseren van gratis activiteiten (ook voor jongeren 13-18 jaar); Het creëren van laagdrempelige voorzieningen en inloop/meedoen #TypischWij.
  • Het organiseren van opvoed-handvatten voor ouders om hun kinderen te kunnen ondersteunen. Hierbij het versterken van onderlinge samenwerking tussen betrokken organisaties en het aanbieden van informatie (preventief) aan ouders/verzorgers.

Wanneer

2018

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link