Puur voor de buur

Van wie en voor wie

  • Van wie: Bestuur en Vrijwilligers van Buurthuis De Nieuwe Sleutel
  • Voor wie: Bewoners uit de wijk, veelal alleenstaanden, senioren, mantelzorgers, die door elkaar regelmatig aan tafel te ontmoeten hun sociale netwerk vergroten.

Wat

Een plek waar voor en door bewoners gezond gekookt en gegeten wordt en waar alleenstaanden elkaar kunnen ontmoeten. Bewoners doen bij toerbeurt gezamenlijk boodschappen en koken voor een grotere groep die aanschuiven voor de gezamenlijke maaltijd. Opruimen en afwassen doen we gezamenlijk. Er is een coördinator aanwezig en mogelijk vrijwilligers om mensen te helpen met recepten, inkopen en koken. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe keuken van ons buurthuis. van de mensen wordt een eigen bijdrage gevraagd voor het eten en het drinken. We richten ons bij veel deelnemers vooral op de bewoners van de bomen en bloemenbuurt.

Bij de uitvoering van het project is de verbinding met andere kook-initiatieven in de wijk gezocht en gevonden. Vanaf 2018 wordt het project Puur voor de Buur uitgevoerd in de context van de Eetlijn.

Waar

Buurthuis De Nieuwe Sleutel

Waarom

  • verminderen van druk op mantelzorgers
  • verminderen van eenzaamheid
  • gezond eten door kwetsbare inwoners van de wijk, geven van eigenwaarde
  • inzicht krijgen in de problemen achter de voordeur

Wanneer

Om de week, op dinsdagavond

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link