Mountainbiken voor kwetsbare jongeren

Van wie en voor wie

  • Van wie: Annie Tiekstra, in samenwerking met Niels Jonker
  • Voor wie: Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-16

Wat

In 2018 hebben we mountainbike lessen aangeboden voor kwetsbare jongeren, die niet of nauwelijks sporten/ bewegen, geen lid (meer) zijn van een sportvereniging, en/of zoekend waren. Met onze begeleiding boden we een richting naar een zinvolle/sportieve vrijetijdsbesteding.

Waar

Birkhoven/ Treek.

Waarom

  • Een plek bieden waar er onderling respect is voor elkaar.
  • Door middel van mountainbiken plezier krijgen in bewegen en een gezondere leefstijl
  • Vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden
  • Meer participatie en betrokkenheid van alle buurtbewoners.

Wanneer

In 2018.

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link