Kinderwijkraad Soesterkwartier 2019-2020

Van wie en voor wie

 • Van wie: ABC Soesterkwartier, in samenwerking met de 3 basisscholen
 • Voor wie: Kinderen uit de bovenbouw.
  (foto: Nel Groenendijk)

Wat

De Kinderwijkraad Soesterkwartier betrekt een grote groep basisschool kinderen bij de ontwikkeling van de wijk. Elk jaar zet zij zich met een nieuw comité in op een door kinderen zelf gekozen prioriteit waar zij aandacht voor vragen, en zich voor willen inzetten.

Kinderwijkraden zijn bedoeld om kinderen uit de hoogste groepen (6, 7 en 8) van de basisscholen in de wijk de kans te bieden om actief te worden voor en in hun eigen leefomgeving. Dat begint met een reeks lessen over burgerschap en democratie, waarbij de leerlingen zelf plannen maken om hun wijk te verbeteren. Vervolgens wordt een kinderwijkraad geïnstalleerd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen van de scholen, die aan de slag gaat met de gekozen plannen.

De kinderwijkraad Soesterkwartier maakt gebruik van de Kies&Co methode (www.kiesenco.net) Dit is een landelijke vereniging van en voor docenten en begeleiders van Kinderwijkraden. Via de vereniging Kies&Co wisselen de docenten en begeleiders kennis en ervaring uit over de kinderwijkraden in hun wijk. Het Kies&Co Team ondersteunt bestaande Kinderwijkraden en initieert of ondersteunt het opzetten van nieuwe Kinderwijkraden.

Elke kinderwijkraad wordt voor een periode van één (school)jaar geïnstalleerd. Elk jaar worden de lessen in een vaste cyclus aan een nieuwe groep leerlingen gegeven, worden nieuwe plannen bedacht en gekozen, en wordt een nieuwe kinderwijkraad geïnstalleerd. Elke volgende kinderwijkraad neemt het stokje over van de voorgaande raad

Wat gaan we in 2019-2020 doen?

Het plan omvat een twee fasen, waarbij de eerste onder schooltijd plaatsvinden, en de tweede na schooltijd.

 1. In de eerste maanden na de schoolvakantie ontvangen de kinderen van de groepen 6 en 7 een les in burgerschap, ook wel bekend als “de democratielessen”. Kinderen die deze les al hebben gehad, krijgen een opvolgende verdiepingsles.
 2. Na een verkiezing van het beste jaarthema, en een verkiezing van een nieuwe KWR, gaat de nieuwe KWR aan de slag met wekelijkse bijeenkomsten.

Waar

 • De democratielessen vinden plaats onder lestijd op de scholen
 • In de periode november-juni komt de Kinderwijkraad wekelijks buiten schooltijd (donderdagmiddagen) bij elkaar in De Reset

Waarom

 1. Saamhorigheid: Kinderen horen erbij. Zij zijn grootgebruiker van de ruimte en voorzieningen in de wijk, en willen graag medezeggenschap hebben. Dit project geeft daaraan praktische invulling.
 2. Jeugd en Jongeren: De verbindingen van zowel de scholen met de buurt als het thuisfront van kinderen met de buurt worden versterkt.
 3. Wijkgerichte informatie: Door het inzetten van diverse kanalen en media (zoals de wijkwebsite, de wijkkrant, ons Youtube-kanaal) nemen we de wijk mee in de acties die voortkomen uit de Kinderwijkraad.

Wanneer

Schooljaar 2019-2020

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:

Het filmpje dat de Kinderwijkraad van 2017-2018 heeft gemaakt, om de wijk bewust te maken van overlast van hondenpoep.


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link