Kinder EHBO

Van wie en voor wie

Wat

Zeker bij kinderen komen ongevallen in en rond het huis vaak voor. Vallen, verslikken of branden: als het gebeurt, wil je weten wat je moet doen.

In het najaar van 2019 willen we een training Kinder-EHBO in de Verkeerstuin faciliteren, voor onze vrijwilligers, maar ook voor andere geïnteresseerden uit de wijk, bijvoorbeeld van de Ouderinloop van de Magneet. We hebben van meerdere kanten al te horen gekregen dat er belangstelling is, met name bij jonge vaders en moeders.

Door een cursus EHBO aan kinderen te volgen, leren onze vrijwilligers en andere wijkgenoten hoe je op tijd de juiste handelingen verricht. Zo is er in geval van nood altijd iemand in de buurt die het kind direct kan helpen.

Aan de cursus kunnen 12 personen deelnemen. Het duurt in totaal 6 avonden. De cursus wordt verzorgd door Oranjevereniging St. Joris uit Amersfoort.

Waar

Bij de Verkeerstuin of bij Basisschool De Magneet

Waarom

We willen graag bereiken dat vrijwilligers die met kinderen werken, maar ook papa’s en mama’s beter weten hoe ze adequaat kunnen handelen bij ongelukken met kinderen.

Wanneer
Eind 2019/ begin 2020

Status van dit project: in uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link