Kidsbeweegroute Soesterkwartier

Van wie en voor wie

Wat

Een breed scala van partijen uit de wijk werkt samen om een kidsbeweegroute in het Soesterkwartier te realiseren. De Kidsbeweegroute is een educatieve beweegroute voor kinderen, maar ook leuk voor volwassenen en senioren.

De route is zo lang als de daily mile (1,6 km), en loopt langs palen met beweegopdrachten. Deze opdrachten bedenken zij zelf in ontwerpsessies, samen met senioren en wijkbewoners. Met een dobbelsteen wordt bepaald welke opdracht gedaan moet gaan worden. Er zijn in totaal 16 opdrachtlocaties, waarbij per locatie 6 verschillende opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Er wordt een concept route genoemd in deze aanvraag – deze is nog in concept, een definitieve route wordt bepaald in overleg met marathon Amersfoort en de gemeente Amersfoort.

Hiernaast verbind de Kidsbeweegroute verschillende plekken in de wijk zoals de Ontmoetingstuin van de Plataan (zorgorganisatie Lyvore), maar ook de speeltuin en speelterreinen. De Kidsbeweegroute geven wij op zo’n dergelijke manier vorm dat deze aansluit bij het Beweegrondje – een volgend project waar alle partijen graag de schouders onder willen zetten, en onderdeel van het wijkplan.

Om er zorg voor te dragen dat de route onder de aandacht blijft staan, zullen verschillende activiteiten georganiseerd gaan worden door alle partijen komende jaren. Zoals wandelen met senioren langs de route tijdens de dagbesteding, en activiteiten voor kinderen en senioren door de buurtsportcoach, en de voorbereidende activiteiten van de marathon Amersfoort.

Waar

Bomenbuurt en Groengordel

Waarom

  • Gezondheid. Binnen dit doel willen wij het beweegrondje introduceren in de wijk – te beginnen met een beweegrondje voor kinderen. Ook willen we inzetten op het verbindende aspect van de sport. Kinderen en senioren ontwerpen samen de opdrachten van de route.
  • Hiernaast sluiten we aan bij doelstellingen van B-slim. Het terugdringen van obesitas onder kinderen in de wijk en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wanneer

Najaar 2019

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link