Jongerenproject op de Wagenwerkplaats

Van wie en voor wie

  • Van wie: Enkele bewoners, vanuit Stichting Amersfoort West
  • Voor wie: Jongeren uit de wijk

Wat

Jeugdigen in de leeftijd van 16- 23 jaar hebben momenteel moeite om een passende/ positieve plek te vinden voor ontmoeting in de wijk. Voor een grote groep jongeren is er sprake van onvoldoende aansluiting bij het bestaande aanbod in de wijk. Jeugd hangt nu veelal op plekken verspreid door de wijk. Door als ervaringsdeskundige een verbindingsofficier te zijn tussen de oude en de jonge generatie en een passende plek te bieden in de vorm van een houten ontmoetingshuis en een Trimbaan wens ik dat zij op een plek komen tot ontmoeting, verbinding, meer discipline en samenwerken in de vorm van sport in combinatie met coaching.

Samen met een aantal jeugdigen wil ik het huisje en de Trimbaan opbouwen en aanleggen, toezien op het onderhoud en de jeugdigen ook een taak geven in het verantwoordelijk zijn voor de materialen en activiteiten organiseren. De kracht van deze activiteiten is dat het wordt verzorgd door wijkbewoners voor wijkbewoners. Door de doelgroep te begeleiden en ondersteunen in de taal van de wijk, hen een plek te bieden waar ontmoeting en sport samen komen en zo zelfvertrouwen te vergroten, een bijdrage te leveren aan een gevoel van eigenwaarde, toekomstperspectieven te verweven in sportactiviteiten ontstaan betere kansen op school of op de arbeidsmarkt. Beoogd doel is ook door een bijdrage te leveren aan het project de jeugd verantwoordelijkheidsgevoel te geven en zodoende bij te dragen aan het terugdringen van vandalisme of criminaliteit.

Beoogd doel is op termijn ook om vanuit het sport en ontmoetingsplan een leerwerkplek te vormen voor jeugdigen uit de wijk. Het plan verder ontwikkelen door een klussen of boodschappendienst voor senioren te ontwikkelen voor de wijk. De jeugdigen die zich hebben ontwikkelt dmv deelname aan het project kunnen zo een bijdrage leveren door ouderen te ondersteunen en hiermee ervaring op te doen die toepasbaar is in studie of werk. Evt. in de vorm van een zakgeldproject of leerwerkplek, met als optie De Reset als uitvalsbasis bij slecht weer of aanvullende (coachings) activiteiten.

Waar

Waarschijnlijk op de Wagenwerkplaats

Waarom

  • Sport en coaching door ervaringsdeskundige verweven met ontmoeting voor jeugdigen.
  • Succeservaringen opdoen en vergroten van zelfvertrouwen van jeugdigen in de wijk
  • Opzetten van een zakgeldproject voor jeugdigen tbv ouderen in de wijk.

Wanneer

Het project staat momenteel “on hold”

Status van dit project: On hold

Meer informatie:

    • p.m.

Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link