Hoorn en Pieneman Plantsoen

Van wie en voor wie

  • Van wie: Bewoners van Nicolaas Pienemanstraat en Jordanus Hoornstraat
  • Voor wie: Bewoners van Nicolaas Pienemanstraat en Jordanus Hoornstraat, en omliggende straten

Wat

Herinrichting van een deel van de groenstrook achter de Jordanus Hoornstraat en de Nicolaas Pienemanstraat voor gemeenschappelijk gebruik. Op dit moment is het plantsoen een wat gesloten, rommelige driehoek met wat bosjes en een paar bomen. Door de herinrichting willen we een open, aantrekkelijke en gevarieerde plek creëren waar plaats is o m te spelen, elkaar te ontmoeten en de natuur te beleven.

Hoewel het een kinderrijke buurt is zijn de mogelijkheden om te spelen niet geschikt voor een brede doelgroep. Door deze verandering willen we de plaats aantrekkelijker maken voor kinderen van jong tot oud. Met het oog op de jongere kinderen willen we zogenaamde watermuur/waterspeelplaats en een evenwichtspad aanleggen.

Vanwege de belangrijke functie die groen in de stad vervult willen we dit ook doen op een groene manier waarbij we oog hebben voor de biodiversiteit. Hierbij denken we natuurlijk in het bijzonder aan de achteruitgang van de bij maar ook aan mogelijkheden voor de egel. Het plaat sen van een drietal insectenhotels en meer ruimte voor wilde bloemen maar ook een egelschuilplaats.

Ontmoeting is niet alleen iets tussen kinderen of ouders met kinderen. Uit de ideeëninventarisatie in buurt kwam naar v oren dat ook volwassen zonder kinderen willen aansluiten. Uit deze inventarisatie kwamen ook ideeën voor een manier om dit vorm te geven. In het ontwerp hebben we dit vormgeven door het intekenen van verschillende moestuin-/ kruidenbakken.

Behalve deze ruimtelijke- en materiële veranderingen willen we de herinrichting ook ondersteunen door het regelmatig creëren van activiteiten zoals bijvoorbeeld: broodjes bakken, het inventariseren van insecten of het opruimen van afval. Deze activiteiten vallen niet onder de ze subsidieaanvraag maar zullen via andere bronnen worden gefinancierd. .

Waar

Op de binnenplaats van Nicolaas Pienemanstraat en Jordanus Hoornstraat

Waarom

  • Het Hoorn & Pienemanplantsoen moet een open plek worden waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen zich veilig voelt en waar we samen onze keukenkruiden verbouwen. Door meer saamhorigheid willen we de communicatie tussen buurtbewoners onderling stimuleren wa ardoor er een positief gevoel ontstaat. Wij hopen natuurlijk dat door het bij elkaar brengen van buurtbewoners ook eventuele hulpvragen aan antwoorden en acties kunnen worden gekoppeld.
  • Een nevendoel is om door deze positieve verandering de negatieve facetten die er nu zijn te voorkomen of tegengaan. Hierbij denken we aan volksergernis nummer 1: afval en hondenpoep

Wanneer

2019-2020

Status van dit project: In uitvodring

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link