Sociale activiteiten in de Groengordel

Van wie en voor wie

Wat

De aanleiding voor dit project is het komende verloop van het beheersplan van de Gemeente Amersfoort. Daarover is al enige tijd overleg met wethouders en beleidsmedewerkers van het stadhuis. Met het organiseren van gespreksavonden en thema-avonden willen we de wijk betrekken bij de toekomstige inrichting van de Groengordel.

We merken dat er vanuit de gebruikers van de Groengordel de behoefte is om met de omwonende in gesprek te komen, hier willen we een platform voor zijn. Vanuit de betrokken omwonenden merken we dat er behoefte is om vooral van een goed onderhouden Groengordel te genieten.

Waar

Diverse plekken in de wijk (bijvoorbeeld in De Reset) en de Groengordel (bijvoorbeeld bij KVVA)

Waarom

Het doel van de organisatie is om omwonende en gebruikers van de Groengordel bij elkaar te brengen. Door het organiseren van overleg momenten, activiteiten en communicatie. In het bijzonder willen we het volgende bereiken:

  • Een breed gedragen meerjarig beheerplan voor de Groengordel
  • Meerdere bewoners bijeenkomsten waar omwonende, gebruikers en gemeente met elkaar in gesprek gaan.

Wanneer

2019

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:

  • p.m.

Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link