Van elkaar’s culturen leren

Van wie en voor wie

  • Van wie: Het Wijkmuseum Soesterkwartier, in samenwerking met de Zomerpretpas en organisaties die zich met vluchtelingen bezig houden zoals stichting Vrolijkheid en Vluchtelingenwerk
  • Voor wie: Bewoners van het Soesterkwartier en bewoners van het AZC

Wat

In samenwerking met AZC en de Zomerpretpas wil het WijkMuseum Soesterkwartier vanaf 1 juni tot en met 25 augustus, kinderen de mogelijkheid te geven om zelf gemaakte “kunst” tentoon te stellen.

  1. In samenspraak met het AZC wordt van de daar verblijvende kinderen gevraagd om iets wat zij al gemaakt hebben of wat zij eventueel kunnen maken tentoon te stellen. De ervaring leert dat het voor kinderen erg bevredig kan werken als zij hun “producten” aan andere kunnen laten zien.
  2. Met de Zomerpas werken wij al van hun begin samen. Dit  komt tot uiting door in het Museum een speurtocht uit te zetten, waarbij zij de functie van verschillende voorwerpen moeten omschrijven en duiden. De ervaring leert dat dit voor de jeugd een mooie uitdaging is, en wij denken dat het voor de jeugd uit  het AZC ook een leuke uitdaging kan zijn. Wij gaan er vanuit dat als de kinderen zo’n speurtocht goed gemaakt hebben zij beloond worden met een klein prijsje
  3. Voor de ouderen en de ouders van de kinderen die in het AZC verblijven willen wij een soort van demonstraties organiseren, waar zij hun handenarbeid aan kleding of doeken kunnen laten zien.
  4. In het AZC worden hoofdzakelijk door oudere kinderen en hun ouders “kunstwerken” gemaakt, deze willen wij graag tentoonstellen. Dit is ook een vraag van het AZC uit, zij hebben bemerkt dat het voor hun mensen prettig is dat zij hun werken kunnen laten zien. De gedachte hierbij is dat er “kunstwerken” aangeboden worden die voor ons vreemd zullen zijn. Tevens zal er dan gelegenheid gemaakt worden dat de “kunstenaars” hun werk en hun bedoelingen  kunnen toe lichten.

Waar

Wijkmuseum Soesterkwartier, Bonifaciusstraat 61

Waarom

  • Het centrale doel is om te leren van elkaars culturen. Wij leren van hun cultuur, en zij leren van onze cultuur. Mogelijke invullingen vinden wij op thema’s waarop de verscheidenheid tot uitdrukking komt. We denken bijvoorbeeld aan Kunst, kleding en voedsel
  • We hopen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, dat dat de verbinding tussen bewoners van de wijk en het AZC hechter wordt, en meer diepgang krijgt. We wonen op korte afstand van elkaar en zijn ons nauwelijks bewust van elkaars culturele rijkdom.

Wanneer

1 juni tot en met 25 augustus 2019

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link