Buurttafels

Van wie en voor wie

 • Van wie: Jan Herman Koller, voorzitter van Stichting Amersfoort West. Deze stichting, beter bekend als WBT-Soesterkwartier staat in de wijk bekend als het onafhankelijke orgaan dat informatie ophaalt bij de bewoners en zelfredzaamheid / sociale ondernemerschap promoot. Zo is de stichting verantwoordelijk voor het buurtbudget, de Wijkwebsite (soesterkwartier.info) en het organiseren van de wijktafels.
 • Voor wie: Voor bewoners in het Soesterkwartier die graag willen meepraten over een sterkere buurt

Wat

Soesterkwartier is verdeeld in 7 buurten. In elk van de buurten worden in 2017 twee ‘buurttafels’ georganiseerd waar buurtgenoten op laagdrempelige wijze delen wat hen bezighoudt, met name op gebied van eenzaamheid, financiën en informatie.

Het project “Organiseren van Buurttafels” vond gedurende 2 jaar plaats in de periode van 2017-2019. In de geest van de hervorming van de SBI naar wijkgericht en zelfs buurtgericht werken, is het initiatief genomen om voor zoveel mogelijk wijkbewoners inspraak te organiseren in het Soesterkwartier, om behoeften te peilen en deelname in de wijkontwikkeling te stimuleren. Dit alles om optimale informatie in te winnen voor het schrijven van een breed gedragen wijkplan dat jaarlijks wordt opgesteld.

De buurttafel, zoals Stichting West voor ogen had, is uiteindelijk niet georganiseerd. In de loop van 2017 zijn wel aanstalten gemaakt om in Buurtje 83 en in de Kolenbakkenbuurt bijeenkomsten te organiseren, maar deze werden uiteindelijk niet voldoende omarmd door initiatiefnemers uit beide buurten en gingen uiteindelijk beiden niet door. In de geest van de doelstellingen van het project zijn er evenwel diverse andere bewonersbijeenkomsten en andere activiteiten georganiseerd, waardoor de doelen wel werden behaald. (Foto: Karel van Rooij)

Waar

Locatie: Diverse locaties in de wijk

Waarom

Doel van de bijeenkomsten is om op een laag drempelige manier bij de bewoners informatie in te winnen over wat hen bezig houdt. Specifiek op zoek naar die bewoners die extra hulp nodig hebben op het gebied van eenzaamheid, financiën en informatie.

Wanneer

Diverse activiteiten in de periode 2017-2019

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:

  • 10 oktober 2017: Alle informatie is uitgewerkt in het wijkplan Soesterkwartier 2018. Het verslag van deze bijeenkomst staat op de wijkwebsite: Hier.
  • 27 september 2018: Alle informatie is uitwerkt in het wijkplan Soesterkwartier 2019. Het verslag van deze bijeenkomst staat op de wijkwebsite: Hier.
  • Bewonersenquête 2017:
   • De enquête is schriftelijk en online verspreid. In totaal hebben 107 bewoners hierop gereageerd. De enquête staat op de achterpagina van het buurtkrantje Hier.
   • De resultaten van de enquête is uitgewerkt op een A4’tje: Hier.
 • Bewonersenquête 2018:
  • De enquête is schriftelijk en online verspreid. In totaal hebben 117 bewoners hierop gereageerd. De enquête is te vinden Hier.
  • De resultaten van de enquête is uitgewerkt in een document Hier (tevens onderdeel van het wijkplan 2019) en zijn verspreid onder de respondenten Hier.
 • De bijeenkomsten op de Wagenwerkplaats. Het verslag van de eerste bijeenkomst staat op de wijkwebsite: Hier. Het verslag van de tweede bijeenkomst ook: Hier.

Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link