Sociaal domein

Het sociale domein in Amersfoort is deels op stadsniveau, deels op wijkniveau georganiseerd. Uitgangspunt is zelfredzaamheid (groene deel). Waar meer zorg nodig is, wordt het Sociaal Wijkteam ingeschakeld. Waar nodig of mogelijk verwijst het team naar boven (specifieke zorg) resp. terug naar beneden (Sociale basis infrastructuur, SBI).

Burgerkracht / Eigen kracht: Dat wat je zelf kunt organiseren met gezin, familie, vrienden, buurt

Sociale Basis Infrastructuur: Het gewone dagelijkse leven, waaronder kerken, scholen, huisarts, verenigingen, de informatiewinkel, kinderopvang, georganiseerde vrijwilligers, wijkagent, etc.

Sociaal wijkteam: Alle vormen van ambulante ondersteuning aan huishoudens. Klik hier voor meer info over wijkteam Soesterkwartier

Specifieke zorg: Allerlei specialistische zorg en hulpverlening, zoals schuldhulpverlening, pleegzorg, begeleid wonen, sexueel misbruik, thuiszorg, hulpmiddelen, dagbesteding, taxivervoer, therapie├źn, verslavingszorg, etc etc


voorblad1-linkeconomischekaart1-link