Wandelen met de dokter

Van wie en voor wie

 • Van wie: Huisartsenpraktijk Noordewierweg, in nauwe samenwerking met de Gezonde Wijk partners in het Soesterkwartier: SRO buurtsportcoach, Huisartsen en POHérs uit de wijk, Buurtzorg, Fysiotherapeuten , Diëtisten/leefstijlcoach, Indebuurt033, Wijkteam, Apotheek Soesterkwartier, GGD regio Utrecht
 • Voor wie: Bewoners uit de wijk

Wat

We wandelen op elke woensdag van 12:00 tot ongeveer 12:30 met de dokter of een andere zorgprofessional in de wijk.  
Wandelen met de dokter, of andere zorgprofessional, is bedoeld voor mensen die maximaal 30 minuten kunnen wandelen. Elke week lopen er meerdere zorgpartners mee die in de wijk actief zijn. Denk aan de diëtist, huisarts, fysiotherapeut, apotheker, Buurtzorg, leefstijlcoach of praktijkondersteuner. Naast gezelligheid kun je dus ook nog je vragen stellen mbt gezondheid en bewegen.  

Bij deze activiteit staan de volgende punten centraal;

 • Bewegen; na deze pandemie voor iedereen, ook hele kwetsbare mensen, in beweging te krijgen.  
 • aagdrempelig; voor mensen die niet weten of ze lichamelijk de activiteit vol kunnen houden.
 • Sociaal/ontmoeten; deelnemers leren meer mensen uit de buurt kennen
 • Verbinden; verbinden met regulier sportaanbod en stedelijke projecten, zoals bijvoorbeeld de diabetes challenge.
 • Samenwerking; samenwerking tussen verschillende partijen, zoals huisartsen, Buurtsportcoach, apotheken, fysiotherapeuten ect. Op deze manier kunnen we deelnemers structureel en duurzaam laten bewegen.

Er worden tips en adviezen gegeven op specifieke leefstijlvragen en zo nodig doorverwezen naar zorgprofessionals of doorverwezen naar regulier sportaanbod, zodat het duurzaam bewegen bevorderd wordt!  

Waar

Soesterkwartier

Waarom

 • Doel uiteindelijk is het aanleren van een gezonde leefstijl met duurzaam resultaat: Van niet bewegen naar bewegen, van bewegen naar meer bewegen en ervaren dat het leuk is en fitheid brengt!  
 • Verbetering van de gezondheid door preventief mensen te activeren om te gaan wandelen als eerste stap (laagdrempelig).
 • Mensen uit sociaal isolement te halen door ze in contact te laten komen met wijkbewoners.
 • Versterken van de spierkracht ter voorkoming van vallen (valpreventie).
 • Het gaat er om om meer mensen in ‘letterlijk in beweging’ te krijgen. Het gaat om mensen waarbij wandelen/bewegen niet vanzelfsprekend. De activiteit is geslaagd als er na de aanloop steeds meer mensen structureel (minimaal 6- 8 mensen) gaan meelopen en er dus plezier in hebben. De mogelijkheid bestaat om gezamenlijk een kopje koffie bij Bosschardt te drinken. 

Wanneer
half 2021-half 2022

Status van dit project: in uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link