Verkeerstuin 2022

Van wie en voor wie

 • Van wie: Vereniging Wagenspeelplaats
 • Voor wie: De gehele wijk, met name kinderen in de basisschoolleeftijd

Wat

In de Verkeerstuin worden veel gratis en laagdrempelig toegankelijke activiteiten georganiseerd.

Focus 2022:

 • Het programma voor de Verkeerstuin in 2022, met name de openstellingen op woensdag en zondag.
 • Voortgaande ontwikkeling van deze unieke plek in de wijk.
 • Verdere ontwikkeling van binding (betrokkenheid, inzet) met de achterban, teambuilding met de vrijwilligers.
 • Opbouw participatieplek waar je betekenisvol je talenten kunt ontwikkelen.
 • Versterking pedagogisch klimaat door partnerschap met ABC-Soesterkwartier. 

Waar

Verkeerstuin, Soesterweg 312

Waarom

Wat willen we bereiken in 2022?

 1. Dat de Verkeerstuin blijft bestaan als gratis speelplek voor kinderen, als laagdrempelige ontmoetingsplek voor (groot)ouders en als creatieve broedplaats voor tal van maatschappelijke events en activiteiten door de vrijwilligers.
 2. Start maken met promoten van lidmaatschap voor het binden van mensen. Mensen moeten blij worden om lid te zijn van onze vereniging! Uiteindelijk moet deze binding ook leiden tot meer vrijwillige inzet op diverse terreinen. Opbouwen van een poel van circa 60 vrijwilligers die meer incidenteel of 4-6 keer per jaar meehelpen in De Verkeerstuin. Nu draait de vereniging op 4 bestuursleden en een max. 10 vaste vrijwilligers. Dit is erg weinig.
 3. Aanvullend een stevige aanpak “Typisch Wij”. Uitdragen dat we het “samen” doen met de overige vrijwilligers.
 4. Meer binding tussen de vrijwilligers. Gezelligheid en samenwerking. Teambuilding.
 5. Een participatieplek zijn voor vrijwilligers, mensen zonder werk of mensen die anderszins in de samenleving een plek nodig hebben waar je met je talent kunt zijn wie je bent en waarde kunt/mag toevoegen.
 6. Groei en ontwikkeling bij de vrijwilligers. Maar ook bij de (groot)ouders die De Verkeerstuin bezoeken en die, omdat De Verkeerstuin zo’n fijne plek is, graag mee willen doen als vrijwilliger.

Wanneer

2022

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link