Verkeerstuin 2021

Van wie en voor wie

  • Van wie: Vereniging Wagenspeelplaats, in samenwerking met het Wijkleerbedrijf en diverse maatschappelijke organisaties in het Soesterkwartier.
  • Voor wie: De gehele wijk, met name kinderen in de basisschoolleeftijd

Wat

Het in standhouden van een onmisbare plek in, van en voor het Soesterkwartier. De Verkeerstuin met zijn gratis openstellingen is uniek voor Amersfoort en is niet te vergelijken met een reguliere speeltuin.

Om deze unieke plek te behouden is het noodzakelijk dat er voldoende vrijwilligers zijn om de continuïteit te kunnen waarborgen. Zo is er een bestuur nodig. Verder ook mensen die de kapotte skelters en zaken in en om de Verkeerstuin repareren zijn noodzakelijk. Gelukkig zijn er momenteel 5 klusvrijwilligers (waaronder twee bestuursleden) die dit leuk vinden om te doen.

Uiteraard is het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn die de tijdens de gratis openstellingen “dienst” hebben en er zorg voor dragen dat de kinderen aangestuurd worden, er limonade klaar staat met wat fruit of groente en dat ouders wat drinken kunnen bestellen. Zonder deze vrijwilligers kan er geen openstelling plaats vinden!  

Om mensen te enthousiasmeren om een taak vrijwillig op te nemen is er iemand nodig die deze kwaliteit heeft. Deze persoon probeert mensen ook te attenderen op het vrijwillige lidmaatschap (€ 12,- per jaar) dat sinds september 2019 bestaat. Sindsdien zijn circa 40 mensen lid geworden. Vooral als steun maar we willen dat deze mensen meer betrokken raken. Ook is er iemand nodig die zorgt dat de vrijwilligers die de openstelling willen draaien door een roostermaker (coördinator) ingepland worden

Tijdens openstellingen is het ook prettig als er ouders/verzorgers zijn die af en toe kleine taken oppakken zoals de bijv. de afwas, deze aanpak die de desbetreffende vrijwilligers coördinator uitvoert noemen we ook wel “Typisch Wij” omdat we uit willen dragen dat we dingen samen moeten doen!

Naast bovenstaand zal voor de binding in de wijk en met de vrijwilligers in de periode juli-september een 1-daags evenement worden georganiseerd. De insteek is dat kinderen en ouders en vrijwilligers met elkaar leuke dingen doen waardoor er leuke contacten tot stand komen

Een ander bekend 2-daags evenement (Winterkwartier) wordt eind december georganiseerd. De kinderen hebben dan Kerstvakantie. Veel gezinnen in de wijk hebben weinig budget om leuke dingen te doen. Dat is de reden dat de Verkeerstuin al meer dan 10 jaar tijdens de Kerstvakantie een evenement organiseert dat gratis is en waar er de hele dag vermaak plaats vindt.

Waar

Verkeerstuin, Soesterweg 312

Waarom

Wat willen we bereiken in 2021?

  1. Dat De Verkeerstuin blijft bestaan als gratis speelplek voor kinderen, als laagdrempelige ontmoetingsplek voor (groot)ouders en als creatieve broedplaats voor tal van maatschappelijke events en activiteiten door de vrijwilligers. Doel is dat deze mooie speelplek bij ieder kind in het Soesterkwartier/Isselt bekend is. Dit betekent dat buiten info via Facebook er ook info neergelegd wordt bij De Voedselbank, de huisartsenpost en andere plekken waar ouders met kinderen komen.
  2. Verbetering van de binding met de achterban, d.w.z. de ouders van de kinderen die gebruik maken van de VT tijdens de openstellingen. Mensen moeten blij worden om lid te zijn van onze vereniging! Uiteindelijk moet deze binding ook leiden tot meer praktische inzet op diverse terreinen. Opbouwen van een poel van circa 60 meewerkende ouders die meer incidenteel of 4-6 keer per jaar meehelpen in De VT. Nu draait de vereniging op 4 bestuursleden en een max. 8 vaste vrijwilligers. Dit is eigenlijk veel te weinig. Momenteel hebben zich circa 35 ouders zich op deze wijze aan ons verbonden. Doel voor dit jaar is dat er zeker 25 bijkomen.
  3. Aanvullend een stevige aanpak “Typisch Wij”. Uitdragen dat we het “samen” doen met de vaste vrijwilligers. Doel is om ook uit deze groep mensen die benaderd worden te enthousiasmeren om vaste vrijwilliger te worden. Met 1 of 2 als start zal al mooi zijn.
  4. Meer binding tussen de vrijwilligers/meewerkende ouders/betrokken wijkbewoners. Gezelligheid en samenwerking. Teambuilding. Het doel is in 2020 minimaal 2 bijeenkomsten organiseren waar de leden/vrijwilligers op af komen om elkaar beter te leren kennen en zich daardoor bewust te worden hoe mooi deze plek is.
  5. Een participatieplek zijn voor mensen zonder werk of mensen die anderszins in de samenleving een plek nodig hebben waar je met je talent kunt zijn wie je bent en waarde kunt/mag toevoegen. We gaan niet op zoek naar deze mensen maar ze weten ons zelf te vinden! Dit gebeurt nu al, 2 van onze vrijwilligers komen uit deze doelgroep.  

Wanneer

2021. De vrije speelmiddagen zijn op woensdagmiddag en zondagmiddag

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link