5-jarig bestaan van de Taalkamer

Van wie en voor wie

  • Van wie: Taalkamer, initiatief van de Keistadkerk
  • Voor wie: Nieuwkomers die de Nederlandse taal willen oefenen

Wat

Wereldmarkt: Komend jaar bestaat de Taalkamer van het Soesterkwartier 5 jaar. Als initiatiefnemers hadden we niet verwacht dat we zouden uitgroeien tot de organisatie die we nu zijn. Naast de vele deelnemers die we afgelopen 5 jaar hebben mogen begeleiden en hebben zien groeien zijn we trots op onze vrijwilligers die zich tomeloos en belangeloos inzetten voor hun medemens.

We willen daarom ons 5-jarig bestaan ook op een gepaste manier vieren voor en met onze deelnemers en aansluiting zoeken met bewoners van het Soesterkwartier. We willen een feestelijke dag organiseren met als thema Wereldmarkt. Bij deze Wereldmarkt willen we nadruk leggen op het aspect ‘communicatie’. We willen aan de bewoners van het Soesterkwartier laten zien dat onze deelnemers hebben geoefend met communicatie en dat ze daarmee een brug slaan naar de samenleving.

Dat laten ze zien in de diverse activiteiten die we met elkaar organiseren voor deze Werelddag. Onze deelnemers organiseren o.a. spelletjes voor de bezoekers (sjoelen, kubb), maken muziek voor en met bezoekers en verzorgen een workshop ‘hapjes uit diverse culturen’ voor en met bezoekers. De activiteiten zijn gericht op uitwisseling en diversiteit. De activiteiten vinden plaats in en rond de Emmaüskerk. We willen de deelnemers de komende maanden betrekken bij de organisatie van het evenement.

Waar

Rondom de Emmauskerk

Waarom

  • Saamhorigheid: Door het aanbieden van spreektaal verhogen we het taalniveau en maken we de deelnemers wegwijs in de samenleving. Taal en bekendheid met de Nederlandse samenleving zijn voorwaarden voor integratie. We stimuleren dit ook in samenwerking met het Buddy to Buddy project.  
  • Hulpvaardigheid,: De Taalkamer en met name de inzet van haar vrijwilligers draagt ertoe bij dat mensen hun weg kunnen vinden in een steeds complexer wordende maatschappij. Deelnemers komen naast het leren spreken ook met concrete hulpvragen, bijvoorbeeld met het invullen van formulieren, het vinden van kinderoppas of hulp bij psychische problemen. De Taalkamer helpt waar mogelijk of verwijst door. Door de activiteit willen we de bekendheid van de Taalkamer vergroten en de Taalkamer verbinden met de buurt. Welke hulp is in de buurt te vinden en wat kunnen wij voor de buurt betekenen?
  • Eenzaamheid: De Taalkamer zorgt naast een verhoging van het taalniveau ook voor ontmoeting. We bieden de deelnemers een veilige omgeving. Voor velen zijn de bijeenkomsten het enige moment in de week waarop ze Nederlands praten en hun vragen kunnen stellen. Meerdere deelnemers geven aan dat de mensen van de Taalkamer als familie voelen. We breiden die familie graag uit met geïnteresseerde bewoners van het Soesterkwartier.
  • Wijkeconomie: Meerdere deelnemers stromen uiteindelijk uit omdat ze mede dankzij een betere beheersing van de Nederlandse taal een baan vinden. We merken dat die betere taalbeheersing zorgt voor meer zelfvertrouwen waardoor ze stappen durven te zetten richting opleiding of (betaald) werk. Het is bijzonder om te zien wat het doet met deelnemers op het moment dat ze ergens worden aangenomen en dat vol trots vertellen. Hierin stimuleren ze ook elkaar. Wij brengen ook de mogelijkheid van vrijwilligerswerk regelmatig onder de aandacht, in samenwerking met NewBees. We willen kijken of we met de activiteit in contact kunnen komen met mensen uit de wijk waarbij deelnemers werkervaring kunnen op doen.
  • Gezondheid: Onze lesmethode van de stichting Het Begint met Taal voorziet in de serie gezonde taal. Hiermee worden gesprekken geoefend over concrete gezondheidsthema’s zoals ouder worden, diabetes en stress. Dit zorgt ervoor dat anderstaligen makkelijker in gesprek gaan, bijvoorbeeld in de dokterspraktijk.

Wanneer

2022

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link