Stoeptegel project de GroenGordel

Van wie en voor wie

  • Van wie: ABC jSoesterkwartier
  • Voor wie: Kinderen van de basisscholen in het Soesterkwartier

Wat

Met dit project willen we verschillende groepen in het Soesterkwartier, die elkaar van nature niet altijd tegen komen, met elkaar verbinden. En op deze manier een bijdrage leveren aan een inclusieve wijk. Door samen te werken rondom het thema de groengordel willen we dat verschillende generaties elkaars verhalen leren kennen. Dat doen we in verschillende stappen. 

  1. Tentoonstelling Wijkmuseum 
  2. 170 stoeptegels bedrukken met kindertekeningen; Taalopdracht 
  3. Opening van het project 

Waar

Wagenspeelplaats, buitenspeelplaats bij de Verkeerstuin

Waarom

De doelen waar dit plan bij aansluit zijn:  

  • Jeugd en jongeren: de jeugd van onze wijk betrekken we op verschillende manieren bij hun leefomgeving, zoals met de kinderwijkraad (gr. 6 / 7) en het kinderbuurtbestuur (gr. 8/brugklas en verder). Met dit project willen we de jongere kinderen uit groep 3 en 4 bij de wijk betrekken, specifiek bij de groengordel van de wijk.  
  • Saamhorigheid: naast alle leerlingen van de groepen 3 en 4 van de 4 scholen in de wijk, werken we in deze samen met de beheergroep groengordel, het wijkmuseum en omwonenden van de groengordel. Met deze aanvraag leren jong en oud elkaar kennen in de wijk en elkaars gedachten en beleving van de gezamenlijke groengordel kennen en waarderen.  
  • Wijkbeleving (prio 8): door elkaar te leren kennen aan de hand van een gemeenschappelijk thema werken we aan een wij-gevoel voor de wijk. Waarin kinderen bijvoorbeeld de verhalen leren kennen van senioren wijkbewoners over de groengordel, en vise versa de senioren leren over wat kinderen nu doen in de groengordel. 

Wanneer

2022

Status van dit project: In uitvoering


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link