Speelkaravaan Bloemenbuurt

Van wie en voor wie

  • Van wie: Sportivate, in samenwerking met de buurtsportcoaches van het Soesterkwartier
  • Voor wie: Kinderen¬† uit de Bloemenbuurt

Wat

De Speelkaravaan komt naar het Soesterkwartier!

De Speelkaravaan is een initiatief van Jantje Beton om kinderen in kansarme wijken een zetje in de rug te geven rondom buitenspelen, sporten en bewegen. En die komt naar Amersfoort, in het Soesterkwartier. 

Vanuit de Speelkaravaan wordt 5 weken lang een activiteitenprogramma verzorgd in de wijk. Aan de lokale spelers wordt gevraagd deze activiteit minimaal 5 weken door te zetten. En daarvoor schrijven wij deze aanvraag.

Wij gaan dus in totaal 10 weken lang buitenspelen in de Bloemenbuurt. Hiermee kunnen wij een prachtige bijdrage leveren aan het speelklimaat in de bloemenbuurt. Doordat wij dit ook verbinden aan professionals die in en rondom de wijk actief zijn zorgen wij ook voor een betere borging naar de toekomst toe. Zo kan de Buurtsportcoach wijk signaleren welke kinderen aan kunnen sluiten bij regulier aanbod. Kan de Sportivator het verbinden aan de Speel en Beweegpauze op school, en kan ook de vakleerkracht ermee aan de slag.

Waarom

Spelen raakt aan bijna alle wijk doelen. Het verbindt kinderen in de wijk, zorgt voor beweging en activiteit. Je speelt met je vrienden, maar maakt ook nieuwe vrienden in het spel. Daarnaast kan een plek fysiek geschikt zijn voor spel, maar er is ook sociale veiligheid nodig. De wijkdoelen waarmee het meeste affiniteit mee heeft:

    • Voorzieningen: Voldoende speel- en hanggelegenheden voor kinderen en jongeren.
    • Jeugd en Jongeren
    • Gezondheid.

Wanneer
2022

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link