Soesterkwartier brengt verlichting 2021

Van wie en voor wie

  • Van wie: Wij zijn drie wijkbewoners uit de Lekstraat van het Soesterkwartier en willen in de kerstperiode ons steentje bijdragen aan het brengen van verlichting voor de wijk. In 2020 hebben we dit voor het eerst mogen doen en we werden overweldigd door de hoeveelheid initiatieven en betrokkenheid die gegeven is aan het project. Van sociale partijen tot kerkgenootschappen, van winkeliers tot ondernemers woonachtig in de wijk (en zelfs daarbuiten!), maar ook ‘gewoon’ mede-wijkbewoners werden geactiveerd om extra oog te hebben voor elkaar. Samen hebben we gedurende de gehele periode verlichting kunnen brengen op allerlei creatieve manieren.
  • Voor wie: Bewoners uit de wijk

Wat

Ook dit jaar willen we een grote kerstboom (minimaal 5meter) voor de Emmauskerk neer te zetten (van 11tot 28 december2021). We hebben gemerkt dat de boom als centraal punt erg belangrijk is voor het slagen van dit project. Zowel fysiek: hij staat in het hart van de wijk, als figuurlijk: veel activiteiten zullen hier plaatsvinden of starten; het bakent de periode af waarin het project loopt; de letterlijke verlichting versterkt de symbolische verlichting die we aan elkaar kunnen brengen. Los van georganiseerde activiteiten(zie hieronder), bevorderd de boom ook kleinschalige ontmoetingen. Het is een gezellige plek om je koffie te drinken of om even voor om e lopen tijdens je wandelingetje. Een boom in het hart van het Soesterkwartier brengt, letterlijk en figuurlijk, verlichtingenverbinding in de wijk.
Op zaterdagmiddag 11 december 2021 is ertussen 15:30en 22:00uur gezelligheid rondom de Emmauskerk de boom. Rond 16.00u zullen we de boom officieel verlichten, waarmee de periode van verlichting geopend is. Op deze eerste dag willen we dat vieren met de buurt! We denken aan een sfeervol aangekleed plein, een kerstkraampjes, het uitdelen van chocolademelk, een kerstman, een kerstkoor, etc. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende maatregelen rondom het Coronavirus.
Vorig jaar is er een ‘lichtjestocht’ georganiseerd, waar overweldigend veel mensen aan hebben deelgenomen. Vanuit heel Amersfoort en daarbuiten kwamen mensen naar het Soesterkwartier om een route op te halen bij de boom, en vervolgens de route al fietsend op lopend af te leggen, langs de meest mooi versierde huizen uit de wijk. Een blijvertje, vinden wij.
Dit jaar wordende Soesterkwartierders dan ook extra aangemoedigd om hun huizen en straten zo mooi mogelijk te verlichten. Een mooie activiteit voor en door de wijk, samen met je buren!
De Sociale partijen van het Hart van Soesterkwartier zullen ook weer betrokken zijn. Gedurende de periode zullen zij diverse keren actief zijn rondom de boom. Een kerstkoortje, actief gesprekjes aanknopen met voorbijgangers, mogelijkheid bieden tot kaarsje aansteken, etc. Bij de boom zit de Emmauskerk, welke op kerstavond een dienst zal verzorgen. En ook Bij Bosshardt is bij de boom gelegen en organiseert diverse creatieve activiteiten, maaltijden en andere momenten waar mensen welkom zijn, juist zij die anders alleen zijn.
Ook de Winkeliersvereniging uit de wijk is enthousiast. Van hen hebben we nog geen concrete activiteiten ontvangen, maar de intentie voor betrokkenheid is er.
Alle activiteiten en initiatieven, zijn terug te vinden op een website: soesterkwartierverlicht.nl. Als organiserend team proberen we zo compleet mogelijk te bundelen en zo goed mogelijk verbindingen te leggen tussen alles wat er speelt.
Hart onder de riem: We vinden het belangrijk ook letterlijk een aantal wijkbewoners in het zonnetje te zetten. De details voor deze actie worden nog gefinetuned, omdat er vorig jaar meerdere van dit soort initiatieven naast elkaar liepen. We zullen nu de verbinding opzoeken met elkaar, om zo’n groot mogelijk bereik te hebben en elkaar niet voor de voeten te lopen.

Waar

Voor de kerk, op het Emmausplein

Waarom

  • Nu corona ons land langzaam verlaat en er weer steeds meer mogelijk is, kan het soms toch noglastig zijn om verbinding met elkaar te vinden en te houden. Juist in de kerstperiode is ‘samen zijn’ zo belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Wanneer
Decemberperiode 2021

Status van dit project: afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link