Proef Ringlijn Soesterkwartier

Van wie en voor wie

  • Van wie: Comité De bus komt zo
  • Voor wie: Bewoners uit de wijk, met name hen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer

Wat

Comité de bus komt wil “een proef op de som nemen” en is vergevorderd met de planning (tweeg en voorbereiding van een onderzoek naar het nut van een naar onze mening betere busroute in het Soesterkwartier. Ringlijn Soesterkwartier is een (tijdelijke) busdienst met een rondrit door de wijk van station tot station, (Centraal Station Piet Monriaanplein), langs een slimme route waarin alle veelbezochte locaties in de wijk zijn opgenomen. Het idee is om gedurende 5 weekends op de zaterdag en de zondag van 9.00 – 21.00 uur (twee keer per uur) een rondje met de bus door het Soesterkwartier te rijden.

We willen met dit project bereiken:

  • Discussie bevorderen over de vraag hoezo Openbaar Vervoer in de wijk.
  • Inzicht krijgen in de stand van zaken voor zover dat nu al mogelijk is
  • Op termijn: verbetering van Openbaar Vervoer en minder auto’s in de wijk. (Anders gezegd: wij hopen op blijvend effect, namelijk dat door een betere busverbinding er minder autoverkeer in de wijk komt, en dat hierdoor ook de behoefte aan autobezit gaat afnemen.
  • Wij nemen aan dat dit ook gaat leiden tot vermindering van de parkeerdruk 

Waar

In het Soesterkwartier

Waarom

  • Betere zelfredzaamheid door passende mobiliteitsvoorzieningen: Comité de bus komt zo’ wil een bijdrage leveren aan de verbetering en de toegankelijkheid en daarmee ook aan de groei van het Openbaar Vervoer in het Soesterkwartier. Op zondag rijdt er geen bus in de wijk en sinds 2020 is er ook op zaterdagavond geen busvervoer meer. Bovendien zijn de reistijden onoverzichtelijk ten gevolge van een tussentijdse wisseling van rijrichting en route. Wie de lange route treft, moet meer betalen. Wie eenmaal de bus mist, houdt het voor gezien. Het animo in het Soesterkwartier om de bus te nemen, loopt zienderogen terug. Een niet onbelangrijk subdoel is dan ook promotie om meer gebruik te gaan maken van het Openbaar Vervoer. 

Wanneer
2022

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link