Kopje aandacht komt naar je toe

Van wie en voor wie

  • Van wie: Samenwerkende partijen vanuit het Buurtnetwerk: Diaconaal Steunpunt, Keistadkerk, Emmauskerk, Bij Bosshardt, King Arthur Groep, Indebuurt033
  • Voor wie: Bewoners uit de wijk die niet vanuit zichzelf naar een ontmoetingsplek in de wijk komen, maar wel grote behoefte hebben aan aandacht

Wat

Het organiseren van een mobiele “Kopje Aandacht” dat naar de mensen toe rijdt met een verbouwde bakfiets. “Kopje Aandacht” is een initiatief van een werkgroep van  buurtbewoners en betrokkenen van Leger des Heils, Emmauskerk, King Arthur Groep en Buurthuis de Nieuwe Sleutel. Met “een aandacht campagne” worde verschillende bestaande ontmoetingsmomenten op deze wijze gezamenlijk gepresenteerd. Overeenkomstig bieden al deze activiteiten een kopje koffie/thee of een hapje eten, maar ook waarbij aandacht en ontmoeting het uitgangspunt is. 

Met als doel: het moment van aandacht en luisterend oor naar de mensen brengen. Er zijn immers veel mensen in de buurt die niet makkelijk naar een ontmoetingsplek komen voor een “bakkie doen” of voor een hulpvraag. Juist voor deze mensen  is fysiek contact en een luisterend oor, essentieel om te mogen ervaren dat er mensen zijn die aan jou denken en je willen leren kennen.  

Deze mobiele kopje aandacht, maakt onderdeel uit van de andere bestaande ontmoetingsmomenten Het is een gezamenlijk project, waarvoor de werkgroep een informele vereniging gaan oprichten onder de naam “Kopje Aandacht Soesterkwartier”.   

De fiets: We zoeken een elektrische bakfiets die bemenst wordt door vrijwilligers. Een bakfiets moet voor ieder fietsend vrijwilliger te bedienen zijn. Elektrisch fietsen betekend een grotere betrokkenheid van vrijwilligers, die soms wat minder mobiel zijn. Deze fiets wordt binnen in de bak verbouwd tot een uitklapbaar tafeltje en kistjes voor bekers en andere benodigdheden.    

De vrijwilligers: De vrijwilligers worden geworven en krijgen toerusting via Indebuurt033. Vrijwilligers worden toegerust in het voeren van een open gesprek, luistervaardigheden en kennis van de sociale kaart van de professionele hulpverlening. Op deze wijze kan het project bijdragen aan het doorverwijzen naar hulp.  

Vereniging: Vanuit de bestaande samenwerking wordt soepel overgegaan naar een verenigingsbestuur, waar ook professionele beroepskrachten van de betrokken organisaties de ondersteuning aan kunnen bieden.  

Inhoud van de bakfiets Behalve koffie zit s deze bakfiets ook vol met initiatieven “kopje aandacht”, Hiervoor dient p.r. materiaal ontwikkeld worden. Ook praktisch zal de fietskar gevuld moeten worden met thermoskannen met koffie en heet water en een klein lekker koekje. De logo van kopje aandacht staat op de papieren (milieu vriendelijke) bekertjes. 

Waar

Soesterkwartier

Waarom

  • Saamhorigheid Het bewust contact maken met buurtbewoners en tussen buurtbewoners onderling schept verbinding en draagt bij aan na-buurschap. Elkaar kennen en gekend worden. Luisteren naar elkaars beslommeringen en elkaar steunen.
  • Hulpvaardigheid Met elkaar beter leren kennen wordt het makkelijker om bij elkaar aan te kloppen om iets te vieren en elkaar te helpen en te steunen.
  • Eenzaamheid  Het initiatief is ontstaan vanuit samenwerking tussen buurtbewoners en buurtorganisaties. Door meer samen te werken kunnen we aanvullende acties ontwikkelen die ontbreken. De mobiele Kopje Aandacht is ontwikkeld vanuit het besef dat veel buurtbewoners moeilijk vinden om met een hulpvraag naar een inloopplek of informatiewinkel te gaan. Een eerste contactmoment is belangrijk om gelegenheid te creëren voor een eerste gesprekje. Een eenvoudig kopje koffie doet vaak wonderen.
  • Wijkeconomie Armoede komt veel voor in het Soesterkwartier. Het is een taboe en kan mensen ongewenst in een isolement duwen. Een contactmomentje met een Kopje Aandacht, kan helpen dat mensen eerder aangeven dat ze financieel in nood zijn.

Wanneer
2022 en daarna doorgaand

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:

  • Volgt

Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link