Kinderwijkraad Soesterkwartier 2020-2021

Van wie en voor wie

 • Van wie: ABC Soesterkwartier, in samenwerking met de 3 basisscholen
 • Voor wie: Kinderen uit de bovenbouw.
  (foto: Nel Groenendijk)

Wat

De Kinderwijkraad Soesterkwartier betrekt een grote groep basisschool kinderen bij de ontwikkeling van de wijk. Elk jaar zet zij zich met een nieuw comité in op een door kinderen zelf gekozen prioriteit waar zij aandacht voor vragen, en zich voor willen inzetten.

Kinderwijkraden zijn bedoeld om kinderen uit de hoogste groepen (6, 7 en 8) van de basisscholen in de wijk de kans te bieden om actief te worden voor en in hun eigen leefomgeving. Dat begint met een reeks lessen over burgerschap en democratie, waarbij de leerlingen zelf plannen maken om hun wijk te verbeteren. Vervolgens wordt een kinderwijkraad geïnstalleerd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen van de scholen, die aan de slag gaat met de gekozen plannen.

Elke kinderwijkraad wordt voor een periode van één (school)jaar geïnstalleerd. Elk jaar worden de lessen in een vaste cyclus aan een nieuwe groep leerlingen gegeven, worden nieuwe plannen bedacht en gekozen, en wordt een nieuwe kinderwijkraad geïnstalleerd. Elke volgende kinderwijkraad neemt het stokje over van de voorgaande raad

Wat gaan we in 2020-2021 doen?

 1. Democratielessen voor de kinderen van de ABC-SK scholen  
 2. Selectie van Kinderwijkraad en thema
 3. Het wekelijks begeleiden van de volgende Kinderwijkraad
 4. Een project dat de kinderen zelf uitvoeren

Waar

 • De democratielessen vinden plaats onder lestijd op de scholen
 • In de periode november-juni komt de Kinderwijkraad wekelijks buiten schooltijd (donderdagmiddagen) bij elkaar in de Verkeertuin.

Waarom

 1. Saamhorigheid: Kinderen horen erbij. Zij zijn grootgebruiker van de ruimte en voorzieningen in de wijk, en willen graag medezeggenschap hebben. Dit project geeft daaraan praktische invulling.
 2. Jeugd en Jongeren: De verbindingen van zowel de scholen met de buurt als het thuisfront van kinderen met de buurt worden versterkt.
 3. Wijkgerichte informatie: Door het inzetten van diverse kanalen en media (zoals de wijkwebsite, de wijkkrant, ons Youtube-kanaal) nemen we de wijk mee in de acties die voortkomen uit de Kinderwijkraad.

Wanneer

Schooljaar 2020-2021. De kinderen komen bij elkaar in de Verkeerstuin

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link