Kidsagenda voor het Soesterkwartier

Van wie en voor wie

  • Van wie: ABC Soesterkwartier, in nauwe samenwerking met Kath Duin van de Ideeënboom
  • Voor wie: Opvoeders uit het Soesterkwartier en hun kinderen

Wat

Realisatie van een papieren kinderactiviteitenagenda waarop alle activiteiten (per maand) staan die in het Soesterkwartier plaatsvinden. Een overzicht voor ouders, opvoeders, zorgverleners , organisaties en kinderen voor ‘op de koelkast’ betreft: wat, wanneer en waar iets te doen is in de wijk. Dit naar aanleiding van signalen van ouders bij ABC dat zij niet goed weten hoe op de hoogte te blijven van het activiteiten aanbod in de wijk – zeker de ouders waarvan de kinderen niet in de wijk naar school gaan.

Verspreiding huis aan huis.

Waar

Soesterkwartier

Waarom

  • Het toegankelijk maken van het grote aanbod aan kinderactiviteiten in alle delen van de wijk, en ook bij alle kinderen in de wijk (ook diegenen die buiten de wijk naar school gaan)
  • Informatie/kalenderoverzicht betreft welke kinderactiviteiten er te doe n zijn in de wijk
  • Kinderen die in de wijk naar school gaan en kinderen die buiten de wijk naar school gaan met elkaar verbinden en meer te betrekken bij de wijk
  • Aanbod maar ook ‘wat ontbreekt er nog’ inzichtelijk mak en – het monitoren van aanbod, gestelde doelen en bereikte resultaten (het evaluatie instrument)
  • Samenwerking verstevigen in de wijk van alle partijen formeel en informeel die met kinderen werken.  

Wanneer

2020

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link