Jan Boerenfluitjes Fietsroute Soesterkwartier

Van wie en voor wie

  • Van wie: Mariska Jacobi, iaMeventz
  • Voor wie: Iedereen in en buiten de wijk die op een leuke manier de wijk wil ontdekken, met de omgeving, per fiets.

Wat

Met de Jan Boerenfluitjes Fietsroute Soesterkwartier kunnen mensen ontspannen, dus ‘op z’n Jan Boerenfluitjes’, bewegen door de wijk. Een laagdrempelige activiteit – in maart, april en mei 2021 – die toegankelijk is voor jong en oud en die wordt gedragen door bewoners en betrokken partijen uit de wijk. 

Na de wandeltocht van afgelopen zomer, nu ook een fietstocht.  

Waar

Soesterkwartier – Isselt

Waarom

Saamhorigheid : Samen in beweging zijn in de eigen buurt, dat is de kern van de Jan Boerenfluitje Fietsroute. Met elkaar zorgen we voor een laagdrempelige, aantrekkelijke en vrolijke activiteit, waaraan iedereen kan meedoen.

Gezondheid : In een vitale wijk is oog voor persoonlijke gezondheid: Goede en gezonde voeding en een aanstekelijk klimaat om te bewegen. Sport verbindt mensen met elkaar. De Jan Boerenfluitjes Fietsroute stimuleert mensen in beweging te komen. Soesterkwartier gaat in 2021 aan de gang met de Gezonde Wijkaanpak. Samen met de GGD (regio Utrecht), professionals en wijkbewoners wordt gewerkt aan de gezondheid in de wijk. Voor buurtinitiatieven die gezondheid en gezond gedrag stimuleren, is extra subsidie beschikbaar. 

Informatie en communicatie : Door middel van digitale en papieren media maken we een grote groep mensen deelgenoot van het wij(k)gevoel. De Jan Boerenfluitjes Fietsroute Soesterkwartier is na afloop digitaal (gratis) te downloaden.  

Wanneer

Zomer van 2021. Verder continu te befietsen via de route opvraagbaar bij de website.

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link