Optimaal gebruik maken van informatiestromen in de wijk

Van wie en voor wie

 • Van wie: Stichting Amersfoort West
 • Voor wie: Bewoners Soesterkwartier

Wat

Je merkt nu dat er meerdere websites bestaan die informatie verschaffen aan het Soesterkwartier. De bestaande wijkwebsite heeft hierin een grote rol. Met de vele bezoekers per dag en de verbindende factor die we al jaren hebben, zijn we op zoek gegaan naar verbindingen. Zo is er al een verbinding met het BuurtBudget. Wij willen dit gaan uitbreiden door ook de projecten van het Buurtbestuur aan ons te koppelen. 

Samen met de beheerder van de website www.Soesterkwartier.nl en ontwerpbureau Lâle hebben we daar afspraken over gemaakt. Het doel is om projecten die met subsidie zijn uitgevoerd in de wijk vindbaarder te maken.

Daarbij wordt niet alleen SK.nl ingevoegd op onze site maar ook de sitestructuur van de website aangepast. Het verlies van twee fulltime vrijwilligers merken we ook. Om daar handen en voeten aan te geven willen we mensen op thema aan ons gaan binden. Het gebruik van een vrijwilligersvergoeding houden we daarbij op een afstand, maar willen dit niet uitsluiten. Meer denken we aan het geven van een presentje voor die mensen die vaak een artikel schrijven. Denk daarbij aan een stol met feestdagen, een kaartje op zijn tijd.

Het project kan financieel worden opgedeeld in:

 1. Aanpassen van de navigatie website SK.info
 2. Vindbaar maken van diverse projecten in de wijk
 3. Aantrekken en behouden van thema– / Buurt schrijvers.  

Waar

Soesterkwartier

Waarom

 • Saamhorigheid – Verbetering wij(l)-gevoel
 • Hulpvaardigheid – Nabuurschap wordt bevorderd
 • Voorzieningen – Betere vindbaarheid
 • Informatie en communicatie – Betere toegang tot informatie uit de wijk en over de wijk

Wanneer

2020

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:

 • Wijkwebsite www.soesterkwartier.info
 • Sociale / economische kaart www.soesterkwartier.nl

Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link