Hart onder de riem Deel 2

Van wie en voor wie

  • Samenwerkende partijen: Keistadkerk, EH, Wijkleerbedrijf
  • Voor wie: mantelzorgers, bewoners van de Puntenburg en nog een jongere groep van eenzame mensen in het Soesterkwartier.

Wat

In deze tijd van Corona zijn veel mensen eenzaam, vooral ouderen. Daarom organiseert het Buurtnetwerk een actie om alle senioren van de wijk te bezoeken, te vragen hoe het gaat, en hen een “hart onder de riem” te steken met een pakketje met iets lekkers. Al in februari worden 450 bewoners bezocht. De subsidieaanvraag betreft een groep van 250 bewoners, namelijk de mantelzorgers, bewoners van de Puntenburg en nog een jongere groep van eenzame mensen, die niet binnen deze groep van 450 in de eerste fase passen. Daarom wordt een tweede fase georganiseerd. Het geld gaat naar een aardigheidje, zoals een bloemetje of iets lekkers. 

Waar

Soesterkwartier

Waarom

1. Saamhorigheid – Aandacht voor elkaar in de wijk, over grenzen van generaties en status heen 
2. Hulpvaardigheid – Praktische ondersteuning van elkaar in de wijk. De 2 genoemde doelgroepen hebben vaak baat bij praktische ondersteuning, maar weten niet altijd de weg, of schromen om hulp in te roepen. 
3. Eenzaamheid – Bevorderen van het omzien naar elkaar. Nieuwe relaties in straten stimuleren tussen mensen in sociaal isolement en buurtgenoten  

Wanneer

  • Voorjaar 2021

Status van dit project: Afgerond


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link