Gymfit 65+

Van wie en voor wie

  • Van wie: Korfbalvereniging AKV
  • Voor wie: Senioren uit de wijk

Wat

Wij geven wekelijks GymFit aan senioren. Onder professionele begeleiding wordt aan personen van 65 jaar en ouder in de gymzaal Dollardstraat een uurtje bewegen aangeboden. Het is meer dan alleen bewegen, want na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk een bak koffie of thee te drinken.  
 
De GymFit is opengesteld voor alle senioren in de wijk. De gymzaal biedt een veilige ruimte en is voorzien van alle faciliteiten (o.a. minder valide toilet), zodat het laagdrempelig is om aan te sluiten.  
 
De professionele begeleiding doet oefeningen waardoor het lichaam wordt versterkt en de conditie omhoog gaat. Een gedeelte van het sportles wordt in groepjes gedaan waarbij moet worden samengewerkt. Dit is heel belangrijk voor de sociale omgang en vaardigheden.  
Het bewegen gebeurd op een niveau die passend is bij de deelnemer. Ook zal er aandacht zijn voor valpreventie en is er jaarlijks een ‘gezondheidcheck‘ mogelijkheid.  
 
De GymFit brengt mensen bij elkaar en zal het sociaal isolement tegengegaan worden. Na afloop wordt er gezamenlijk een kop koffie of thee te drinken gedronken. De sociale contacten die daarmee worden opgedaan zijn groot en zal in sommige situaties leiden tot meer dan alleen het contact tijden het sporten maar kan uitgroeien tot ‘vriendschappen’ naast het sporten.  
 
De activiteit zijn wij vier jaar geleden opgestart vanuit de sportkantine met zes deelnemers. In 2019 hebben we de overstap gemaakt naar de gymzaal en is de groep uitgegroeid naar 20 deelnemers. Door Corona in 2020 is de klad erin gekomen en zijn er veel deelnemers afgevallen. Op dit moment nemen wekelijks nog 10 mensen deel aan de activiteit. Daardoor kunnen we de kosten voor de zaalhuur en bijdrage voor de docent niet meer opbrengen.  

Waar

AKV Dollardstraat Soestekwartier

Waarom

Onze activiteit ‘GymFit voor senioren’ draagt bij aan de doelen: Saamhorigheid, Eenzaamheid en Gezondheid van het wijkplan Soesterkwartier.

  • Het doel van deze activiteit is om de deelnemers, die allemaal zelfstandig wonen fysiek sterk en zelfredzaam te houden. Tijdens de gym wordt gewerkt aan spierkracht, balans, reactievermogen en uithoudingsvermogen. Daarnaast wordt het geheugen getraind. Door de sfeer en binding in de groep wordt met deze activiteit ook eenzaamheid van senioren en het sociaal isolement tegengegaan.  
  • Daarnaast verbindt sport mensen met elkaar. Daarom willen we senioren (in groepsverband) onder professionele begeleiding ondersteunen om in beweging te komen en te blijven.

Wanneer

2022

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:

  • Info op de site van AKV over deze activiteit: Hier

Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link