De Eetlijn 2.0

Van wie en voor wie

Van wie:

Voor wie: Bewoners van het Soesterkwartier

Wat

We hebben met elkaar na 3 jaar Eetlijn terug gekeken en ook vooruit. En daarmee is de basis gelegd voor deze subsidie aanvraag. We willen in deze tijd van opkrabbelen uit de Corona tijd meer dan “oppakken waar we ook alweer gebleven zijn”. Met deze aanvraag willen we met een samenwerkingsverband van 10 wijkorganisaties het succesnummer van de Eetlijn op 3 punten door ontwikkelen:

  • Niet sommige maandagen, maar iedere maandag
  • Meer huiskamer Eetlijn tafels op de woensdag volgens het recept van Erica en Hendrina
  • Meer laagdrempelige toegang voor nieuwelingen, door ook op donderdag open te gaan, speciaal voor nieuwelingen

In dit project wordt een coördinator ingehuurd voor een dag in de maand, en wordt ook budget ingezet voor vervoer van minder-validen, wat keukengerei, lief en leedpotje, en printkosten.

Waar

IEDERE DINSDAG Bij Bosshardt
Vanaf 17:30 uur
Noordewierweg 131
Ingrid Sparreboom
06-46612994

IEDERE DINSDAG Buurthuis De Nieuwe Sleutel
Vanaf 17:30 uur
Noordewierweg 252-1
Mels Niessen
06-18810741

DERDE MAANDAG VAN DE MAAND Keistadkerk
Vanaf 17:30 uur
Noordewierweg 131
Rens Huizenga
06-53292828

EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND Emmaüskerk
Vanaf 17:30 uur
Noordewierweg 131
Hanneke van de Hoek
06-48250269

TWEEDE MAANDAG VAN DE MAAND Westerkerk
Vanaf 17:30 uur
Noordewierweg 131
Marja Dee
06-40564990

Waarom

  1. Minder eenzaamheid doordat mensen door middel van maaltijden met elkaar verbonden raken.
  2. Iedere dag van de week een sociale maaltijd, duidelijk gecommuniceerd bij de doelgroep van eenzame wijkbewoners
  3. Samenwerking tussen verschillende initiatieven: Afstemmen van elkaars eet-activiteiten, doorsturen naar elkaars andere activiteiten en versterken van elkaar’s initiatieven als geheel.

Wanneer

2022

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link