Buurtbestuur Junior 2020-2021

Van wie en voor wie

 • Van wie: ABC Soesterkwartier
 • Voor wie: Tieners uit de wijk

Wat

Zowel kinderen als volwassenen bouwen in het Soesterkwartier aan een sterke en leefbare wijk:  Voor kinderen wordt jaarlijks een nieuwe Kinderwijkraad in het leven geroepen, waar kinderen van de bovenbouw een plan uitwerken.  Volwassenen vormen een platform in het Buurtbestuur, waar bewoners meepraten over het besteden van welzijnsbudgetten in de wijk.  
 
Beide lopen tegen een probleem aan waaraan dit plan een oplossing voor biedt.  De meeste kinderen zijn nog niet klaar als het schooljaar voorbij is, en zij plaats moeten maken voor een toekomstige nieuwe kinderwijkraad. Wat hen betreft gaan de meesten nog door.  Bij het Buurtbestuur wordt veel gesproken over subsidieaanvragen voor kinderprojecten. Veel van het budget gaat immers naar projecten waar jeugd en jongeren centraal staan: Verkeerstuin, Huttenbouwen, Zomervakantieweek, 3D, Wat, is dat Patat, kidsbeweegroute, enz enz. Maar kinderen zelf komen nauwelijks aan het woord!  
 
Het “Buurtbestuur Junior” draagt bij aan een oplossing. Kinderen die een jaar ervaring hebben opgedaan in de kinderwijkraad bieden we een plek in het Buurtbestuur Junior. Dat kan voor meerdere jaren. De afgelopen 1 1/2 jaar heeft het buurtbestuur junior al een mooie plek verworven in de wijk. Aanvragers geven aan de stem van de kinderen te waarderen, en de kinderen gaan ook adviesgesprekken aan met aanvragers waar mooie samenwerkingsprojecten uit zijn ontstaan, zoals de ideeën die zij ter hand hebben gedaan aan de aanvrager van de vakantie straten.  
 
Het buurtbestuur junior is een comité van kinderen van “alumnus leden van kinderwijkraden Soesterkwartier” dat iedere twee weken bij elkaar komt, met een eigen programma. Dat programma is geënt op het vormen van een brugfunctie tussen de huidige kinderwijkraad, de wijk en het buurtbestuur. Concreet vervullen zij de volgende activiteiten:

  • Een rol bij het advies van het Buurtbestuur, met name betreffende projecten die over kinderen gaan 
  • Een rol bij het uitvoeren van het project “Zichtbare doelen”, waarin het Buurtbestuur een vertaalslag maakt van het wijkplan en wijkperspectief naar de wijk.  
  • Het adviseren van aanvragers vanuit het perspectief van kinderen.

De begeleiding word uitgevoerd door Hedy Vermeer, die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Kinderwijkraad.

Waar

De Verkeerstuin

Waarom

 • Een verbeterde aansluiting van kinderactiviteiten aan de behoefte van kinderen
 • Het bieden van een stem en invloed van kinderen bij de ontwikkeling van de wijk.
 • Het benutten van de energie en enthousiasme van kinderen bij de ontwikkeling van de wijk.
 • Het vormen van een verbinding van de kinderwijkraad met het wijkplan en de uitvoering daarvan.  

Wanneer
2020-2021

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link