Buurtactiviteiten in huiskamer van de buurt 2022

Van wie en voor wie

Wat

Wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Via Bij Bosshardt bereiken we kwetsbare buurtbewoners die niet zo makkelijk ergens binnen lopen en risico lopen in een sociaal isolement te raken. Ook zetten we kwetsbare buurtbewoners in hun kracht door hen vrijwilligerswerk te bieden.

Voorbeelden van activiteiten die we organiseren zijn de inloopochtenden met koffie en thee, gezamenlijke lunches, eetgroep, bingo en het creacafé en naaiatelier. Ook komt wekelijks gespreksgroep bij elkaar, met oog en oor voor elkaar. We gaan voornamelijk in op de zingeving van het leven.

De activiteiten in Bij Bosshardt ontstaan naar aanleiding van behoefte in de wijk en worden georganiseerd door actieve buurtbewoners. We bieden de activiteiten gratis of tegen een lage vergoeding aan, zodat de drempel laag is om activiteiten bij te wonen.

Waar

Buurthuiskamer van Bij Bosshardt, Noordewierweg 131

Waarom

Met onze activiteiten willen we de volgende doelen bereiken:

  • Eenzaamheid tegengaan: Dit doen we door buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en beschikbaar te zijn voor het maken van een praatje.
  • Saamhorigheid bevorderen: Bij de activiteiten van Bij Bosshardt gaan buurtbewoners met elkaar aan de slag en wordt er volop gepraat, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en een gevoel van erbij horen ontstaat. Ook eten we veel met elkaar en moedigen we mensen aan om elkaar te helpen. Ongewenst gedrag maken we in Bij Bosshardt bespreekbaar. Verder willen we saamhorigheid creëren door mee te doen aan burendag en Proef Geloof in het Soesterkwartier.
  • Hulpvaardigheid versterken: De activiteiten van Bij Bosshardt worden georganiseerd door vrijwilligers uit de buurt die wat voor anderen willen betekenen door voor hen te koken of hen iets aan te leren. Aan de koffietafel worden adviezen gedeeld en bezoekers helpen elkaar. Mensen met eenvoudige administratieve vragenkunnen bij de coördinator of stagiair van Bij Bosshardt terecht. Daarnaast verwijzen we mensen met een praktische hulpvraag door naar “Heb je even voor mij” en het Wijkleerbedrijf Soesterkwartier. Ook bieden we ruimte aan het repaircafé.
  • Wijkeconomie: De activiteiten worden vaak gratis of tegen een kleine vergoeding aangeboden. Daardoor zijn de activiteiten ook voor mensen die weinig te besteden hebben, aantrekkelijk. Doordat veel van de bezoekers een laag inkomen hebben, geven ze elkaar tips over aanbiedingen en goedkope oplossingen. Ook worden er regelmatig gratis spullen en eten meegenomen en aan de bezoekers uitgedeeld. In Bij Bosshardt wordt door de coördinator informatie gedeeld over goedkope regelingen en vakanties.
  • Gezondheid: Bij de activiteiten van Bij Bosshardt komen veel ouderen. Voor hen zorgt een bezoekje aan het buurthuis voor een extra wandeling in de buitenlucht. De eetgroep en de lunch zorgt ervoor dat mensen met regelmaat een gezonde maaltijd binnen krijgen.

Wanneer

2019

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link