8. Wijkgerichte informatie en communicatie

Door middel van digitale en papieren media willen we een grotere groep mensen deelgenoot maken van het wij(k)gevoel.

De informatie- en communicatievoorzieningen in de wijk sluiten aan bij de behoefte. We zijn lovend over de uitstekende online informatievoorzieningen, zoals soesterkwartier.info en diverse sociale media die op wijk- en buurtniveau worden ingezet. Met papieren aanvullingen hierop, zoals de wij-kaart en de wijkkrant, wordt een grotere groep van mensen deelgenoot aan het wij(k)gevoel.

Een overzicht van de huidige wijkgerichte communicatie- en informatiebronnen vindt u hier.

Bij de informatiewinkel van Indebuurt033 kun je als bewoner terecht met vragen over zorg, welzijn, wonen of financiƫn. Ondersteuning wordt daar verleend bij een ingewikkelde brief van belastingdienst of een vraag over het aanvragen van subsidie.

We zien dat het beroep dat op sommige bewoners wordt gedaan voor de inzet bij de uitvoering van plannen, soms onevenredig hoog is. We willen daarom onder het nieuwe logo “Eigenwijks Soesterkwartier” graag werk maken van het breder en toegankelijk communiceren van het wijkplan. We hopen en verwachten hiermee bij te dragen aan een aanstekelijk klimaat om veel onbenut potentieel in te zetten.

Tenslotte willen we groeien in verbindende communicatie, waarbij het respect voor de ander en het belang van de wijk voorop staan.


voorblad1-linkeconomischekaart1-link