7. Voorzieningen

Voorzieningen maken de wijk leefbaar. We streven naar:

  • Voldoende ontmoetingsruimten voor iedereen, gepland en ongepland.
  • Voldoende groen in en om de wijk.
  • Voldoende speel- en hanggelegenheden voor kinderen en jongeren.
  • Een bruisend en prettig Hart van de wijk, waar verbindingen ontstaan en worden versterkt.
  • Betere zelfredzaamheid door passende mobiliteitsvoorzieningen.

Samen sterk en slim! We zijn ons bewust van deze kracht, waarmee wij het goede willen behouden en samen werken aan uitbreiding van voorzieningen.

Behoud van het goede

We zijn ons bewust van de zegen van unieke voorzieningen in het Soesterkwartier, zoals de vele speeltuinverenigingen, jongerencentrum De Reset, ontmoetingsplaatsen, de voorzieningen in de Groengordel en de vele bewonersinitiatieven. We herkennen hier de unieke kracht van de wijk.

Plekken in de wijk waar ruimte is voor het beoefenen van hobby’s, zoals (samen) muziek maken, schilderen, boetseren of haken, zijn belangrijk om jezelf en anderen beter te leren kennen. We denken hierbij aan de buurthuiskamers zoals in het Hart van de wijk, de Nieuwe Sleutel, en in de Puntenburg.

In navolging van de maatschappelijke overname van de Nieuwe Sleutel, werken we in 2020 naar een overname van De Reset door jongeren, de huidige gebruikers en bewoners uit de buurt.

Aansluiten op nieuwe ontwikkelingen

  • De ontwikkeling van het “Hart van het Soesterkwartier” dragen we een warm hart toe. Daar is altijd wel wat te beleven, en daar ontmoeten we elkaar als wijkgenoten. We ondersteunen de beweging “Noordewierweg Verbindt”, om bewoners en omwonenden van de Noordewierweg te verenigen en te betrekken om de leefbaarheid te vergroten. Een weg waar wonen, rijden, winkelen en ontmoeting harmonieus samen gaan; Een weg die de buurt niet scheidt maar verbindt.
  • De ontwikkeling van de Wagenwerkplaats biedt kansen voor het uitbreiden van voorzieningen in en voor de wijk. Het initiatief “Samenwerkplaats 2.0” biedt een uitwerking om betaalbare vierkante meters voor sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken.

Ontmoetingsplekken

Waar mensen elkaar ontmoeten, begint de samenleving. Ontmoetingsplekken en pleisterplaatsen zijn dan ook overal. Buiten op straat, in het openbare groen, in het ‘Hart van het Soesterkwartier”, in de speelplaatsen en speeltuinen, in de “tuin van de Plataan”, die haar hekken open zet voor de hele wijk. Ook binnen-gelegenheden, zoals De Nieuwe Sleutel, het Wijkmuseum, buurthuiskamers en Jongerencentrum De Reset vervullen hier een belangrijke functie.

Mobiliteit

Soesterkwartier worstelt met zijn mobiliteit. Aan de ene kant komen er steeds meer auto’s en busjes, aan de andere kant wordt de schaduwkant hiervan ook steeds meer zichtbaar. Hard rijden wordt als storend en onveilig ervaren. Vooral de Noordewierweg biedt aanleiding voor asociaal gedrag. Busjes en vrachtverkeer in het straatbeeld gaan gepaard met een parkeerprobleem, wat sowieso al een uitdaging is. Voldoende ruimte voor de fietser staat ook onder druk. Versobering van de busdiensten resulteert in een kleinere vraag, waardoor het in stand houden van lijn 1 onder druk staat.

We willen in de wijk het onderwerp beter (laten) bestuderen, waaruit we een brede discussie kunnen voeren. Hierbij betrekken we de busmaatschappij, de gemeentelijke en provinciale politiek. De groei van de rol van de auto, ten koste van andere publieke voorzieningen, houden we kritisch tegen het licht.

We sluiten onze ogen niet voor mobiliteits-innovaties als aanvulling op het bestaande aanbod. Deelauto’s bijvoorbeeld lieten afgelopen jaren zien dat niet iedereen een eigen auto nodig heeft. Initiatieven om binnen het Soesterkwartier communities op te bouwen rondom het gezamenlijk gebruik van auto’s, zoals MyWheels, Buurauto en Buurauto PLUS dragen we een warm hart toe.


voorblad1-linkeconomischekaart1-link