De gemeentelijke gebiedsmanager

Elbert Spek

Bevorderen leefbaarheid, veiligheid in de wijk.
– Samen met de wijk vraagstukken benoemen,
– kansen en bedreigingen signaleren, en
– dit agenderen bij gemeente en andere organisaties

contact: en.spek@amersfoort.nl | 033-4695493


Terug naar Welzijn / Wijkopbouw


voorblad1-linkeconomischekaart1-link