Tags: jeugd

Sociale vaardigheden en weerbaarheid

Kinderen en jongeren komen met elkaar in contact. Zij leren met elkaar en van elkaar. Ze leren steviger te staan en grenzen te stellen, ze leren omgaan met verdriet of verlies en werken aan meer zelfvertrouwen, levensplezier en beter omgaan met anderen.

Voorbeelden:

 • Rots en Water training
 • Nieuwe Helden,
 • Faalangstraining,
 • Stevige Stap
 • Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8-12 jaar
 • Sociale vaardigheidstraining voor jongeren van 12-16 jaar

Voor meer informatie: Indebuurt033
Drentsestraat 14
Telefoon: 033 204 86 77
E-mail: info@indebuurt033.nl


Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Sociale vaardigheden en weerbaarheid Getagd met ,

Veilig thuis – over mishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

Telefoon: 0800-2000

Voor meer informatie: www.veiligthuisutrecht.nl


Terug naar Specifieke Welzijn
Terug naar Ouderen
Terug naar Jeugd

Future of Soesterkwartier

Elke vrijdag komt een groep jongeren bij elkaar. We gaan met een kleine groep kinderen/ jeugd aan het werk. We schenken aandacht, en ondernemen samen met hen praktische activiteiten gericht op het ontdekken van zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik, welke talenten heb ik en wat is er voor nodig om mijn doelen te behalen.

In steekwoorden:

 • Kinderen vanaf 12 jaar Kids AE TEAM.
 • Kinderen ondersteunen
 • Samenwerken met jongerenwerk en huiswerkklas
 • Werkgericht
 • Leerwerk /stage
 • Oefenen met koken/ stucadoren/ timmeren
 • Ondersteunen/ coachen
 • Korte lijnen wijkteam/ wijkagent/ jongerenwerk/ Indebuurt033
 • Zakgeldproject/ beloning
 • Zinvolle Vrijetijdsbesteding

Contactpersoon: Esther van Zetten
Locatie: De Reset
E-mail: esther–77@hotmail.com


Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Future of Soesterkwartier Getagd met

Kinderen en spanning thuis

Soms gebeuren er dingen in een gezin die veel stress en spanningen veroorzaken, bijvoorbeeld depressiviteit, ziekte, een (v)echtscheiding, geweld, financiële of andere problemen. Een kind kan hier moeilijker mee omgaan dan volwassenen. Kinderen kunnen niet overzien wat er aan de hand is en betrekken spanningen op zichzelf. Ook jongeren die langere tijd veel stress ervaren door problemen thuis kunnen hier op latere leeftijd veel last van houden, als ze niet op tijd de ondersteuning krijgen die nodig is.

Speciaal voor deze kinderen, jongeren en gezinnen zijn er meerdere (preventie) groepen in Amersfoort. Kinderen en jongeren leren beter om te gaan met problemen thuis en de emoties die ze ervaren. Ze leren om de schuld niet bij zichzelf neer te leggen. De jonge deelnemers voelen zich meer gesteund.

Ook voor ouders/verzorgers zijn er bijeenkomsten, gekoppeld aan deze groepen. Voor de kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken worden en dat ze zich thuis zoveel mogelijk gesteund voelen.

De volgende preventiegroepen zijn er:

 • Kindergroep PIEP (4 tot 8 jaar)
 • Billy Boem (8 tot 12 jaar)
 • KOPP/KVO groep (8 tot 12 jaar)
 • Pubertraining Kopzorgen (12 tot 16 jaar)
 • KIES-training (voor kinderen van gescheiden ouders)
 • Brusjes-training (voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking)

Voor meer informatie: Klik hier


Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Kinderen en spanning thuis Getagd met ,

Coach en Cootje

Coach&Cootje is voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken in de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en die dit vanuit hun directe omgeving niet kunnen krijgen. Met hulp van een vrijwillige coach die wekelijks met het kind afspreekt, stelt het kind doelen op wat hij/zij graag zou willen verbeteren. Dat kunnen het vergroten van zelfvertrouwen zijn, leren plannen, schoolkeuze of toekomstdromen. Hier gaan ze samen mee aan de slag. De coach en het kind kunnen samen activiteiten gaan ondernemen zoals sporten, spelletjes spelen, naar de bibliotheek of een dagje uit. Voor een kind kan een vrijwillige coach iemand zijn aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Door Coach&Cootje zitten kinderen beter in hun vel waardoor hun zelfvertrouwen is vergroot en hun schoolprestaties verbeterd. Daarnaast hebben zij hun leefwereld verbreed en doen ze meer mee met naschoolse activiteiten zoals sporten, techniekclub etc.

Contactpersoon: Maria de Leeuw
Email: Maria.deLeeuw@indebuurt033.nl

Voor meer informatie: Het verhaal van Etienne en Mohammed


Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Coach en Cootje Getagd met

3D – delen, denken, doen en leren

Stichting 3D staat voor Delen, Denken, Doen en Leren. De Stichting geeft gratis onderwijsondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd in het Soesterkwartier. Kinderen waarvan de ouders niet de middelen hebben om hun kinderen extern te laten begeleiden.

De deelnemende scholen zijn op dit moment ’t Anker, De Magneet en De Kubus. De onderwijsonder-steuning wordt door ervaren leerkrachten gegeven, die of nog werkzaam zijn in het basisonderwijs of net zijn gepensioneerd.

De onderwijsondersteuning wordt individueel gegeven, duurt 45 minuten en vindt plaats in De Nieuwe Sleutel of op locatie in een van de scholen, na schooltijd. De aanmelding van de kinderen vindt plaats door de coördinator op de scholen. Plaatsing gebeurt afhankelijk van de urgentie en beschikbaarheid van vrijwilligers. Vervolgens is er een intakegesprek met de ouders en het kind om zo een geschikte match te maken met een van onze vrijwilligers. De lesstof die we behandelen wordt mede bepaald door het kind zelf. Waar heeft hij of zij behoefte aan op dat moment, waar is een extra steuntje nodig.

Voor meer informatie: www.3dstichting.nl


Terug naar Scholen
Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor 3D – delen, denken, doen en leren Getagd met ,

Zomerpretpas

ZomerPretPas is het leukste kinderpaspoort van Amersfoort! Een papieren boekje in paspoortvorm vol zomeractiviteiten. Zomerpret voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de wijken Soesterkwartier & Isselt, Liendert & Rustenburg, Randenbroek & Schuilenburg, Kruiskamp- Binnenstad en de Koppel.

Ga mee op reis!

ZomerPretPas neemt je mee op reis. Alle zomeractiviteiten staan ingedeeld in vijf eilanden: Creatief-eiland, Sport-eiland, Natuur-eiland, Ontdek-eiland en Smul-eiland. Op vertoon van de ZomerPretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis of met korting te bezoeken.

Voor meer informatie: www.zomerpretpas.nl


Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Zomerpretpas Getagd met

Monkey Moves

Monkey Moves, Apeleuke multisport lessen
Neem jouw apekop mee op jungle reis! Elk seizoen leer je meer van de 11 populairste sporten van Nederland, in een vaste gezellige groep met veel individuele aandacht, waarbij er gewerkt wordt aan een optimale ontwikkeling van jouw apekop!

Hoe ziet een Monkey Moves les eruit?
Gedurende een seizoen komen alle 11 de sporten aan bod, ten minste 3 weken per sport. Elke les begint met een apeleuk warming-up dansje (waar ouders aan mee mogen doen). Er is altijd veel muziek en standaard een klim- en klauter parcours.

Voor wie?
De Monkey Moves lessen zijn er voor apekoppen vanaf 1,5 jaar t/m 9 jaar. De groepen zijn ingedeeld naar ontwikkelingsniveau 1,5 – 3 jaar, 3 – 4 jaar, 4 – 6 jaar en 6 – 9 jaar. De overlap in de groepen is heel bewust gekozen, zodat iedere apekop op z’n eigen niveau uitgedaagd kan worden.

Waar en wanneer?
De lessen vinden plaats in gymzaal de Twentseweg in Amersfoort. Het exacte adres is Twentseweg 5, 3812 EZ Amersfoort. De dreumesgymlessen (1,5-3 jaar) vinden hier elke woensdagochtend plaats van 9.15 uur tot 10.00 uur. De peutergymlessen (3-4 jaar) vinden hier ook elke woensdagochtend plaats van 10.00 uur tot 10.45 uur.

Kom gewoon eens een gratis proefles volgen! Kijk op www.monkeymoves.nl/amersfoort voor meer info over dit unieke beweegprogramma!

Contactpersoon: Sebastiaan de Lange
Adres: Twentseweg 5
Telefoon: 06-83607009
Email: sebastiaan@monkeymoves.nl


Terug naar Sport
Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Monkey Moves Getagd met ,

Wakayaja kindercoaching

Voor ieder kind op de basisschool die niet zo lekker in zijn vel zit. Wat de reden hiervoor ook mag zijn. (driftbuien, bedplassen, moeite op school met bepaalde lessen, onzeker, bang, gepest en dan zijn er nog veel meer belemmeringen) 

Ieder kind verdient het om gelukkig te zijn. Om zichzelf te durven en kunnen zijn. Samen met het kind ga ik aan het werk om de belemmering weg te krijgen. 

Psychomotorisch? Jazeker! Dit betekent dat we veel gaan doen met beweging. Op die manier komt er weer een betere samenwerking tot stand tussen lichaam en brein. 

Zo werken we steeds meer toe naar een kind zonder belemmering. 

Mijn doel is om ieder kind weer helemaal happy te maken.

Vandaar ook mijn logo:
Het teken staat voor happy
Wakayaja staat voor kind
(in de taal van de indianen)

Ondernemer: Paula van Ravesteijn
Gouwestraat 30
Telefoon: 06 22189417
Email: kindercoachwakayaja@yahoo.com 

Voor meer informatie: www.kindercoachwakayaja.nl


Terug naar Maatschappelijk
Terug naar Jeugd

Reacties uitgeschakeld voor Wakayaja kindercoaching Getagd met ,