Tags: huiselijk geweld

Veilig thuis – over mishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

Telefoon: 0800-2000

Voor meer informatie: www.veiligthuisutrecht.nl


Terug naar Specifieke Welzijn
Terug naar Ouderen
Terug naar Jeugd

Stichting Zijweg

Voor vrouwen en hun kinderen.
Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met (ex)-partnergeweld en behartigt hun belangen. Zijweg geeft ze een stem in beleid en politiek. Zij doet dit uitsluitend met vrijwilligers (ambassadeurs), die zelf ervaringen hebben met partnergeweld.

Email: info@stichtingzijweg.nl
Voor meer informatie: www.stichtingzijweg.nl


Terug naar Specifieke Welzijn