Tags: geldzorgen

Pact Sam Sam – samen tegen armoede

In Amersfoort werken honderden vrijwilligers aan het verminderen van armoede, bij fondsen, stichtingen, kerken en vele andere initiatieven. De ene organisatie richt zich bijvoorbeeld op kinderen, de andere op alleenstaanden of ouderen. De ene organisatie verstrekt geld, de andere geeft advies of hulp in natura, zoals voedsel, schoolspullen of kleding.

Het bundelen van deze krachten is wat Pact Sam Sam doet. Zorgen dat we van elkaar weten wat we doen. Dat we bij een hulpvraag die we zelf niet kunnen aanpakken, de juiste verwijzing doen. Dat een hulpvrager zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen, maar kan rekenen op goede communicatie tussen de organisaties.

Deelnemers: www.pactsamsam.nl/deelnemers

Contact: secretariaat@pactsamsam.nl


Terug naar Specifieke Welzijn

Reacties uitgeschakeld voor Pact Sam Sam – samen tegen armoede Getagd met

Kledingbank Amersfoort

De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Nederland.

Hoe werkt de Kledingbank?
Mensen die kleding over hebben, kunnen deze inleveren bij de Kledingbank. Hier wordt de kleding op maat en kledingsoort gesorteerd en in de ‘winkel’ gehangen. Zo kunnen andere mensen, die kleding nodig hebben, op een prettige, ongedwongen manier kosteloos kleding uitzoeken. Dit kan overigens alleen op doorverwijzing.

De winkel van Kledingbank Amersfoort is geopend op maandag- tot en met vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 16:30 uur. Kleding kan gebracht worden op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Adres: Argonweg 10
Telefoon: 06-48800201
email: info@kledingbank-amersfoort.nl
 


Terug naar Welzijn Specifiek

Reacties uitgeschakeld voor Kledingbank Amersfoort Getagd met

Voedselbank Amersfoort

Iedereen heeft recht op voldoende en gezond eten. Toch zijn er helaas veel mensen die te weinig inkomen hebben om dit te kopen. Aan deze groep mensen delen wij voedselpakketten uit. Wij hanteren hier wel bepaalde normen voor en houden intakegesprekken.

Als je financieel heel krap zit, ben je vaak alleen bezig met overleven en heb je geen idee wat je moet doen om weer uit de problemen te komen. Vaak is dat ook heel ingewikkeld. Onze vrijwilligers kunnen de juiste weg wijzen. Kom eens langs op ons inloopspreekuur.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u zich eerst melden op een inloopspreekuur in ons gebouw, Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort. Wij houden dan met u een eerste gesprek (wij noemen dat een intake). Dat kan alleen op de volgende dagen en tijden:

  • Dinsdag tussen 10:00 en 11:30 uur
  • Woensdag tussen 10:00 en 11:30 uur
  • Donderdag tussen 10:00 en 11:30 uur

U kunt zonder afspraak langskomen. Kies de hoofdingang van ons gebouw aan de straatkant.

Voor meer informatie: www.voedselbankamersfoort.nl


Terug naar Specifieke Welzijn

Reacties uitgeschakeld voor Voedselbank Amersfoort Getagd met

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. 
Professioneel opgeleide vrijwilligers helpen mensen die vastlopen met hun financiën. De vrijwilligers staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

SchuldHulpMaatje Amersfoort geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen bij de hulpvragers thuis om hen te helpen weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk; zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. Hun onafhankelijkheid en tijd voor persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen om hun problemen aan te pakken.

Contactpersoon: Pieter de Bekker, coördinator Amersfoort
Telefoon: 06-15068522
Email: info@shm-amersfoort.nl

Voor meer informatie: www.shm-amersfoort.nl


Terug naar Specifieke Welzijn

Reacties uitgeschakeld voor Schuldhulpmaatje Getagd met

Stadsring 51

09-stadsring51-logoVragen over financiën (b.v. budgetadviezen, hulp bij opstellen begroting), het treffen van betalingsregelingen of hulp bij problematische schulden.

U kunt een afspraak maken via de site: www.stadsring51.nl of telefonisch tijdens kantooruren: 033 -4600 600. De afspraken vinden plaats op Stadsring 51 3811 HN Amersfoort.

U kunt uw vragen ook per mail aan ons stellen via info@stadsring51.nl

Meer informatie: www.stadsring51.nl


Terug naar Specifieke Welzijn

Wijkteam Soesterkwartier

09-wijkteam-logo

Het Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Neem contact met ons op bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.

In het Wijkteam werken professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgberoepen.

Het wijkteam werkt samen met scholen, het consultatiebureau, huisartsen, praktijkondersteuner GGZ, wijkverpleging, schuldhulpverlening, sociale zekerheid en diverse andere organisaties.

Teamleider: Michael Thomas
Telefoon: 033- 4694869
E-mail: soesterkwartier@wijkteam-amersfoort.nl

Meer informatie: www.wijkteam-amersfoort.nl


Terug naar Specifieke Welzijn
Terug naar Jeugd
Terug naar Ouderen
Terug naar Metale Gezondheid