Tags: duurzaamheid

Buurauto

Autodelen bij Buurauto is heel eenvoudig. Als je deelneemt aan buurauto, krijg je toegang tot één of meerdere Buurauto’s. Je kunt die auto’s heel eenvoudig met je smartphone reserveren en openen/sluiten. Je ontvangt als het ware een digitale sleutel op je smartphone, waarmee alleen jij de auto kunt gebruiken op het tijdstip dat jij hem hebt gereserveerd. Dat is wel zo handig.

Ondernemer: Alex van der Woerd
Soesterweg 314-A
Telefoon: 033 88 716 22
Email: info@buurauto.nl

Voor meer informatie: www.buurauto.nl


Terug naar Maatschappelijk

Soesterwijkwiek

soesterwijkwiekDe windwerkgroep Soesterwijk Wiek van vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de ambitie om windenergie op te wekken ten behoeve van 2.000 woningen en bedrijven in het Soesterkwartier en op de Isselt. In de wijk staan 4.500 woningen en er wonen ruim 10.000 mensen. Zelf werken aan duurzaamheid, in onze eigen wijk, samen met de inwoners in het Soesterkwartier. Op weg naar de eerste energie neutrale wijk van Amersfoort.

E-mail: info@soesterwijkwiek.nl

Voor meer informatie: www.soesterwijkwiek.nl


Terug naar Verenigingen

Duurzaam Soesterkwartier

13-duurzaam-logoZet zich in voor een duurzame, weerbare en leefbare wijk
Werkgroepen:

 1. Straatprojecten
 2. De Soesterwijk Wiek
 3. Zon op School
 4. Het Groene Spoor
 5. Het Zonnecollectief
 6. Buurtmobiliteit
 7. De Goeie Buren
 8. Woonwerkplaats
 9. Wijkeconomie
 10. Buurtuitvaart
 11. Zomerparade

Contact: Fokke de Jong |  info@duurzaamsoesterkwartier.nl
Meer informatie: www.duurzaamsoesterkwartier.nl


Terug naar Verenigingen