Sociaal domein

Klik op de verschillende vlakjes voor een toelichting


Het sociale domein in Amersfoort is deels op stadsniveau, deels op wijkniveau georganiseerd. Uitgangspunt is zelfredzaamheid (groene deel). Waar meer zorg nodig is, wordt het Sociaal Wijkteam ingeschakeld. Waar nodig of mogelijk verwijst het team naar boven (specifieke zorg) resp. terug naar beneden (Sociale basis infrastructuur, SBI).


voorblad1-linkeconomischekaart1-link