Speltherapie Spelend helen

04-spelendhelen-logoSpeltherapie voor kinderen met gedrags-, sociale- en emotionele problemen

Contactpersoon: Henny van der Lelij
Adres: Tulpstraat 16
Telefoon: 033-4613609  |  06-19706216
Email: h.vanderlelij@planet.nl

Meer informatie: www.spelendhelen.nl


Terug naar Jeugd


voorblad1-linkeconomischekaart1-link