JIT (Jeugd Interventie Team)

Het JIT is een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, Indebuurt033, Kwintes en Jellinek die zich namens de Gemeente Amersfoort richt op jongeren in de leeftijd van 14 tot 27 jaar met  (complexe) problematiek die vaak buiten het bereik van voorzieningen blijven of voor wie de bestaande hulp ontoereikend is.

Het JIT ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de eigen problematiek van de jongere, motiveert jongeren om in beweging te komen en organiseert een warme overdracht naar wijkteams, het eigen netwerk en/of gespecialiseerde hulpverlening. De kracht van het JIT is het outreachende karakter en sluit aan bij het leefdomein van de jongere. Het JIT is de schakel om een sluitende keten te realiseren tussen wijkteams, zorgpartijen, persoonsgerichte aanpak, jongerenwerk, politie en het eigen netwerk. Kortom het JIT richt zich op preventie, perspectief bieden en activering.

Contactpersoon: Wendy Gerards (Kwintes)
Telefoon: 06-11789924
Email: w.gerards@kwintes.nl

Meer informatie: website


Terug naar Jeugd


voorblad1-linkeconomischekaart1-link